Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Via verschillende kunstacademies kun je een bachelor- of masteropleiding Autonome beeldende kunst volgen. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van beeldende kunst. Bijvoorbeeld: autonoom, glas, edelsmeden, keramiek, fotografie, audiovisueel, tekenen, schilderen, beeldhouwen, grafiek, nieuwe media.

Voor de opleiding tot kunstdocent, kun je de hbo-opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving volgen of na een kunstacademie een diploma behalen via het verkorte programma. Met dit diploma ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs les te geven in beeldende vorming en ben je in staat, om in alle situaties waarin sprake is van kunsteducatie, professioneel te werken.

Je kunt ook na de kunstacademie kiezen voor het behalen van een certificaat via Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) waar je handvatten krijgt aangereikt om kunsteducatieve projecten in bijvoorbeeld het basisonderwijs uit te voeren. De BIK levert je geen lesbevoegdheid op.

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Enschede en Zwolle
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda en Den Bosch
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
Academies Beeldende Kunsten Maastricht, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht
Fontys, Tilburg

Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda en Den Bosch
DAI Dutch Art Institute, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Enschede
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Frank Mohr Instituut, Academie Minerva, Groningen
Piet Zwart Instituut, Hogeschool Rotterdam
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht 
Academie der Kunsten, Universiteit Leiden

Werkplaatsen:
De Ateliers Amsterdam
Jan van Eyck Akademie Maastricht
Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam

Opleidingen tot architect (ook stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur) kun je volgen aan een Technische Universtiteit of een Academie van Bouwkunst. Om op de masteropleiding van een Academie van Bouwkunst toegelaten te worden, moet je in elk geval een bachelor-diploma bouwkunde hebben. Daarnaast bestaan er voorbereidende cursussen voor hbo-bachelors. Succesvolle afronding van een dergelijke cursus biedt niet de garantie dat je wordt toegelaten op een academie. De academie van je keuze kan daar meer over vertellen.

Opleidingen bouwkunde en architectuur kun je volgen op hbo- en wo-niveau. Je mag jezelf pas architect noemen als je ingeschreven staat in het Architectenregister. Je kunt je daar inschrijven als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect als je de betreffende studie hebt afgerond aan een Academie van Bouwkunst of Technische Universiteit.

Je mag je pas inschrijven nadat je twee jaar beroepservaring hebt opgedaan. Omdat de masteropleidingen aan de Academies van Bouwkunst duaal zijn - leren wordt met werken gecombineerd - voldoe je na succesvolle afronding van je studie waarschijnlijk al aan de beroepservarings-voorwaarde. 

Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland, Alkmaar / Haarlem 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Avans Hogeschool, Den Bosch / Tilburg
Saxion Hogescholen, Enschede 
Academie voor Architectuur en Build Environment, Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool, Den Haag
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Zuyd, Heerlen 
NHL Stenden, Leeuwarden
Hogeschool Zeeland, Vlissingen 
Windesheim, Zwolle en Arnhem
NCOI, hbo-opleidingen voor werkenden

Masters:
Academie van Bouwkunst, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Architectuur, Artez hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Architectuur, Hanzehogeschool Groningen
Master Architectuur, Zuyd Hogeschool
Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Rotterdam 
Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg

Universitaire masters:
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Masteropleiding bouwkunde 
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Masteropleiding bouwkunde  

Na de master:
The Berlage, Rotterdam, Center for advanced studies in architecture and urban design

Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van muziek, zoals verschillende richtingen binnen klassiek, jazz, pop, wereldmuziek en docentopleidingen. Onderstaande conservatoria bieden ten minste bacheloropleidingen aan, soms ook masters.

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Conservatorium Haarlem, Inholland, Haarlem
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd
Codarts, Rotterdam
Academy of Music and Performing Arts, Fontys, Tilburg
Rockacademie, Fontys, Tilburg
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Minerva Academie, Hanzehogeschool Groningen

Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Creative Business, Hogeschool van Amsterdam
Fotografie & Film, AKV|St. Joost, Breda/Den Bosch
HKU Media, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Master Composing for Film, Conservatorium van Amsterdam & Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Master of Film, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam

Universiteit:
Media en cultuur, Universiteit van Amsterdam
Media, Art and Performance, Universiteit van Utrecht
Film- en literatuurwetenschap, Universiteit Leiden
Master Filmstudies, Universiteit van Amsterdam

Overige opleidingen en workshops:
Master in Fine Art and Design, Frank Mohr Instituut, Hanzehogeschool Groningen 
EAVE, European Audiovisual Entrepeneurs, Luxemburg
Esodoc, workshop, brengt documentairemakers, filmmakers uit de NGO-wereld en nieuwe media experts samen die willen werken op het gebied van mensenrechten en milieubescherming
IDFA Workshop, filmmakers werken hun documentaireplan uit onder leiding van twee tutors

Bachelor theater:
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem en Zwolle
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 
HKU Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Sector Theater, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg
Codarts Muziektheater, Rotterdam

Bachelor dans:
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Dansvakopleiding, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Lucia Marthas, Institute for Performing Arts, Amsterdam en Groningen
Fontys Dansacademie, Tilburg
Codarts Dans, Rotterdam
Hogeschool Leiden

Master:
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Aan de Reinwardt Academie verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als beginnend erfgoedprofessional. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ontwikkelingen en discussies in het actuele erfgoedveld. De beroepsgerichtheid van de opleiding is onderwerp van regelmatig overleg met beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau.

Master Applied Museum and Heritage Studies, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Universitaire masters:
Erfgoedstudies, Universiteit van Amsterdam
Heritage Studies, VU Amsterdam
Arts and Society, Universiteit Utrecht
Arts, Culture and Society, Erasmus Universiteit Rotterdam
Arts and Heritage: Policy, Management and Education, Universiteit van Maastricht

Master in het Buitenland
The University of Manchester

  • MA Art Gallery & Museum Studies
  • MA Arts Management, Policy and Practice

The University of Leicester

  • MA Museum Studies
  • MA Learning and Visitor Studies
  • MA Art Museum and Gallery Studies
  • MA Digital Heritage
  • MA Interpretation, Representation and Heritage

Brandenburgische Technische Universität Cottbuss-Senftenberg

  • MA World Heritage Studies 

Een schakel- of pre-master programma is bedoeld om de aansluiting naar een universitaire masteropleiding mogelijk te maken als alleen je hbo-diploma geen toegang geeft. Het gaat daarbij om het aanvullen van specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde masteropleiding met succes af te ronden. De schakel- of pre-masterprogramma’s worden aangeboden door de faculteit die ook de master van jouw keuze aanbiedt. De programma’s zijn meestal individueel, waarbij wordt gekeken welke aanvullende vakken je nog moet volgen. De duur van een schakelprogramma varieert van een half jaar (30 EC) tot maximaal een jaar (60 EC). Je meldt je aan voor het masterprogramma van je keuze, net als studenten die wel aan de ingangseisen voldoen. Een toelatingscommissie beslist of je een pre-mastertraject mag volgen en hoe dit traject er uitziet.

Schakelprogramma's, Universiteit van Amsterdam

 

Breitner Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Zwolle en Enschede
NHL Stenden, Leeuwarden
Academies Beeldende Kunsten Maastricht, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Beeldende Kunst Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Beeldende kunst en vormgeving, Fontys, Tilburg
Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Codarts, Rotterdam
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd  
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Inholland, Haarlem

Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem, Zwolle
Codarts, Rotterdam
Fontys, Tilburg
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
NHL Stenden, Leeuwarden
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem, Zwolle
Fontys, Tilburg
Hogeschool Zuyd, Maastricht  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten