Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of docentopleiding in de kunsten is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Via verschillende kunstacademies kun je een bachelor- of masteropleiding Autonome beeldende kunst volgen. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van beeldende kunst. Bijvoorbeeld: autonoom, glas, edelsmeden, keramiek, fotografie, audiovisueel, tekenen, schilderen, beeldhouwen, grafiek, nieuwe media.

Voor de opleiding tot kunstdocent, kun je de hbo-opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving volgen of na de kunstacademie het diploma behalen via een verkort programma. Met dit diploma ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs les in beeldende vorming te geven en ben je in staat om in alle situaties waarin sprake is van kunsteducatie, professioneel te werken.

Je kunt ook na de kunstacademie kiezen voor het behalen van een certificaat via Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) waar je handvatten krijgt aangereikt om kunsteducatieve projecten in bijvoorbeeld het basisonderwijs uit te voeren. De BIK levert je geen lesbevoegdheid op.

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
ArtEZ academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
AKI ArtEZ Academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Enschede
ArtEZ Academy of Art & Design
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost
, Avans Hogeschool, Breda/Den Bosch
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans (Koncon), Den Haag
Koninklijk Conservatorium
, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans (Koncon), Den Haag
Academie Minerva
, Hanzehogeschool Groningen
Academie Beeldende Kunst Maastricht
, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie
, Hogeschool Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Academie voor Beeldende Vorming
, Fontys Tilburg
Academy for Art, Communication and Design, Fontys Tilburg

Vervolgopleidingen:
Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda/Den Bosch
DAI Dutch Art Institute, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Enschede
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans, Den Haag
Frank Mohr Instituut, Academie Minerva, Groningen
Piet Zwart Instituut, Hogeschool Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Academie der Kunsten, Universiteit Leiden

Werkplaatsen:
De Ateliers Amsterdam
Jan van Eyck Akademie Maastricht

Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch

Rijksakademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam

Opleidingen tot architect (ook o.a. stedebouwkundige en landschapsarchitectuur) kun je volgen aan een Technische Universtiteit of een Academie van Bouwkunst. Om op de masteropleiding van een Academie van Bouwkunst toegelaten te worden, moet je in elk geval een bachelor-diploma bouwkunde hebben. Daarnaast bestaan er voorbereidende cursussen voor hbo-bachelors. Succesvolle afronding van een dergelijke cursus biedt niet de garantie dat je wordt toegelaten op de Academie. De Academie van je keuze kan daar meer over vertellen.

Opleidingen bouwkunde en architectuur kun je volgen op hbo- en wo-niveau. Je mag jezelf pas architect noemen als je ingeschreven staat in het Architectenregister. Je kunt je daar inschrijven als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect als je de betreffende studie hebt afgerond aan een Academie van Bouwkunst of Technische Universiteit.

Je mag je pas inschrijven nadat je twee jaar beroepservaring hebt opgedaan. Omdat de masteropleidingen aan de Academies van Bouwkunst duaal zijn - leren wordt met werken gecombineerd -, voldoe je na succesvolle afronding van je studie waarschijnlijk al aan de beroepservarings-voorwaarde. 

Masters bouwkunst (duaal) hbo:
Academie van Bouwkunst, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Artez Academie van Bouwkunst, Artez hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Academie van Bouwkunst, Hanzehogeschool Groningen
Master Architecture, Maastricht Academy of Architecture, Zuyd Hogeschool
Academie van Bouwkunst, Hogeschool Rotterdam 
Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg

Masters bouwkunde:
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Masteropleiding bouwkunde 
Faculteit Bouwkunde,Technische Universiteit Eindhoven, Masteropleiding bouwkunde  

Na de master:
Berlage Institute Rotterdam, postgraduate laboratory of architecture

Er zijn diverse kunstopleidingen en docentopleidingen in de kunsten op bachelor en master niveau. Voor conservatoria bestaan voorbereidende oriëntatiecursussen en vooropleidingen voor jong talent. 

Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van muziek, zoals verschillende richtingen binnen klassiek, jazz, pop, wereldmuziek en docentopleidingen. Onderstaande conservatoria bieden ten minste bacheloropleidingen aan, soms ook masters. Bekijk de websites van de instellingen voor meer informatie.

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Conservatorium Haarlem, Inholland, Haarlem
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd
Codarts, Rotterdam
Fontys Conservatorium, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Fontys Rockacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Minerva Academie voor Popcultuur, Hanzehogeschool Groningen

Er zijn diverse audiovisuele kunstopleidingen op bachelor- en masterniveau. Er bestaan ook voorbereidende oriëntatiecursussen die kunnen helpen bij de toelating op een filmopleiding.
Cilect, Vereniging van Europese filmscholen, biedt een overzicht van de profielen van de aangesloten filmscholen

Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Communication and Multimedia design
, Hogeschool van Amsterdam
Beeldende Kunst
, AKV|St. Joost, Breda/Den Bosch
HKU Media
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
, Den Haag

Hbo:
Master filmmuziek, Conservatorium van Amsterdam & Nederlandse Filmacademie, Amsterdam
Master of Film, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam

Universiteit:
Media en cultuur, Universiteit van Amsterdam
Media en cultuur, Universiteit van Utrecht
Film- en literatuurwetenschap
, Universiteit Leiden
Master Filmstudies
, Universiteit van Amsterdam

Overige opleidingen en workshops:
Binger Filmlab, Amsterdam 
Frank Mohr Instituut, Hanzehogeschool Groningen 
HKU Media, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
EAVE, European Audiovisual Entrepeneurs, Luxemburg
Esodoc,
workshop, brengt documentairemakers, filmmakers uit de NGO-wereld en nieuwe media experts samen die willen werken op het gebied van mensenrechten en milieubescherming
IDFA Workshop, filmmakers werken  hun documentaireplan uit onder leiding van twee tutors.

Er zijn diverse kunstopleidingen en docentopleidingen in de kunsten op bachelor en master niveau. Voor theaterscholen bestaan oriëntatiecursussen die voorbereiden op de toelating. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van theater en dans.

Theater
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 
HKU Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
Sector Theater, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg

Dans
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Dansvakopleiding, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Lucia Marthas, Institute for Performing Arts, Amsterdam / Groningen
Fontys Dansacademie, Tilburg
Codarts Dans, Rotterdam

DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
De Theaterschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ Dansacademie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem
Rotterdamse Dansacademie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Dansacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg  

Master hbo:
Master of Museology – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Master universiteit:
Erfgoedstudies - Universiteit van Amsterdam
Landscape and Heritage - VU Amsterdam
Arts and Society - Universiteit Utrecht
Arts and Culture Studies - Erasmus Universiteit Rotterdam
Arts and Heritage - Universiteit van Maastricht

Masters in het Buitenland
The University of Manchester

  • MA Art Gallery & Museum Studies
  • MA Arts Management, Policy and Practice

The University of Leicester

  • MA Museum Studies
  • MA Learning and Visitor Studies in Museums and Galleries
  • MA Art Museum and Gallery Studies
  • MA Digital Heritage
  • MA Interpretation, Representation and Heritage

Brandenburgische Technische Universität Cottbuss-Senftenberg

  • MA World Heritage Studies 

Aan de Reinwardt Academie verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als beginnend erfgoedprofessional. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ontwikkelingen en discussies in het actuele erfgoedveld. De beroepsgerichtheid van de opleiding is onderwerp van regelmatig overleg met beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau.

Een schakel- of pre-master programma is bedoeld om de aansluiting naar een universitaire masteropleiding mogelijk te maken als alleen je hbo-diploma geen toegang geeft. Het gaat daarbij om het aanvullen van specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde masteropleiding met succes af te ronden. De schakel- of pre-masterprogramma’s worden aangeboden door de faculteit die ook de master van jouw keuze aanbiedt. De programma’s zijn meestal individueel, waarbij wordt gekeken welke aanvullende vakken je nog moet volgen. De duur van een schakelprogramma varieert van een half jaar (30 EC) tot maximaal een jaar (60 EC). Je meldt je aan voor het masterprogramma van je keuze, net als studenten die wel aan de ingangseisen voldoen. Een toelatingscommissie beslist of je een pre-mastertraject mag volgen en hoe dit traject er uitziet.

Schakelprogramma Conservation and restoration cultural heritage, Universiteit van Amsterdam

 

Je kunt in Nederland diverse bachelorpleidingen volgen om bevoegd docent in een specifiek kunstvak te worden. Daarnaast zijn er enkele interdisciplinaire masteropleidingen kunsteducatie. Er bestaan ook cursussen voor kunstenaars die educatieve projecten binnen en buiten de school willen gaan doen.


Academie voor Beeldende Vorming, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
ArtEZ academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
ArtEZ Academy of Art & Design
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Academie Beeldende Kunst Maastricht
, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Academie voor Beeldende Vorming
, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Academie Minerva
, Hanzehogeschool Groningen
Windesheim, Zwolle

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez muziek, Arnhem, Enschede, Zwolle
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU Utrechts Conservatorium, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
Inholland, hogeschool

Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Rotterdamse Dansacademie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Dansacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
Docent Theater, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez, hogeschool voor de kunsten. Arnhem, Enschede, Zwolle
Fontys Hogeschool, Tilburg, Maastricht
Hogeschool Rotterdam
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen