Colofon

BeroepKunstenaar is een website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen in de podiumkunsten en voor erfgoedprofessionals.

Studenten worden met behulp van deze kennisbank al tijdens hun studie wegwijs gemaakt in de zakelijke kant van hun toekomstige werkveld. Voor alumni biedt deze site praktische informatie over het starten van de eigen beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Fair practice en het ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk is hierbij het uitgangspunt.

Onderhoud en ontwikkeling van BeroepKunstenaar

Naast de redactieleden zijn diverse medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bij  bij het onderhoud en de ontwikkeling van de site betrokken. Daarnaast hebben diverse organisaties zoals kennisinstellingen, fondsen en beroepsorganisaties bijdragen geleverd aan BeroepKunstenaar.

Overige auteurs:
Pauline Beran (Recht en Kunst), Gijs van Bon (beeldend kunstenaar), Adriana Bosselaar (alumna RWA), Meindert Bussink (Mindnote.nl), Maarten Gulickx (Adapt Music), Saskia van Heugten (docent beeldende vormgeving), Michelle van der Hoeven (tailored PM), Christine van Hoorn (oud-student Master Kunsteducatie, AHK), Wilma Kuite (Alles voor de Kunsten), Mirjam Mazurel (Rietveld Academie), Maud Mentink  (oud-student Productie podiumkunsten, AHK), Anne Piersma (freelance tekstschrijver), Jan van der Plas (De Muzikantengids), Heinz-Gerd Roes (InHolland), Florielle Ruepert (Cultuur in contact), Ben Schoenmaker (belastingadviseur), Thomas Spiekhout (oud-student Nederlandse Filmacademie) Marja van Tienhoven (VK Consult), Sanne de Vos (productieleider), Joyce Woudenberg (Joyce in coaching) en vele anderen.

Direct naar:

Contact/redactieleden

Vertaling

Alphabet Town
Peter Mason
Susan Polstra
Taalcentrum - VU, Amsterdam
Tolken.nl

Ontwerp

Thonik

Fotografie

Allard van der Hoek
Altin Kaftira
Bart Grietens
Bibi Veth
Bob Bronshoff
Erwin van Amstel
Hanne Nijhuis
Jimmy on the Run
Jonathan Andrew
Lot Morrees Andrea
Robert van der Ree
Steven van Watermeulen
Teun Hermsen
Thomas Lenden

Copyright

Niets van BeroepKunstenaar mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wil je bijvoorbeeld delen van de site opnemen in een reader, neem dan contact op met de webmanager: Judith Prins, tel. 020-5277803, judith.prins@ahk.nl.

Disclaimer

Aan de informatie op deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Geschiedenis

Eind jaren '90 is de AHK gestart met het verzamelen en gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal over de zakelijke kant van het artistieke vak. Onder de naam 'De ondernemende Kunstenaar' is toen de eerste site ontwikkeld. In 2003 werd hiervan i.s.m. Kunstenaars&CO www.BeroepKunstenaar.nl van gemaakt. Sinds juli 2009 onderhoudt en ontwikkelt de AHK deze site zelfstandig. De site wordt nog steeds gebruikt in het onderwijs. Zie voor meer informatie over ondernemerschapsonderwijs aan de AHK: AHK.nl/ondernemen.

De voorlopers van de huidige site zijn mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

  • de regeling "Ondernemerschap & Onderwijs", Ministerie van Economische Zaken
  • de regeling "ICT voor niet-ICT-opleidingen", in samenwerking met het Sectoraal Advies College Kunstonderwijs van de HBO-Raad