Sponsoring

Sponsoring is een veelgebruikt instrument om projecten en activiteiten binnen de kunsten te kunnen realiseren. Sponsoring is een wederkerige overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) een prestatie levert die in geld kan worden uitgedrukt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft, die direct of indirect voortvloeien uit zijn vakbeoefening. De overeenkomst is gericht op profijt voor beide partijen.

Waarom sponsoring

Sponsoring wordt vaak gezien als een laatste redding of wondermiddel om de tekorten in de begroting van een activiteit te dekken, maar het is niet verstandig de relatie met een sponsor zo op te vatten. Juist op het gebied van sponsoring geldt de uitdrukking ‘voor wat hoort wat’. Een sponsoraanvraag moet het bedrijf voordeel opleveren en de activiteit moet passen binnen de doelstelling en marktstrategie van het bedrijf. De aanvrager dient de eigen onkosten nauwkeurig te becijferen om te voorkomen dat de uitgaven hoger uitvallen dan de te verwachten inkomsten.

Direct naar:

Verdienmodellen

Voorbeelden sponsoring op kleine schaal

  • Sommige fabrikanten zijn bereid hun 'afval' (bijvoorbeeld ijzer, karton of plastic) te geven. Dat gaat dan om sponsoring van materiaal. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een decor.
  • Als muzikant heb je soms een bedrijf dat jouw instrument sponsort. Via het  Muziekinstrumentenfonds kunnen bedrijven excellente muzikanten sponsoren.
  • Werk je bijvoorbeeld met gelatine, dan kan je bij een gelatinefabriek aankloppen met een promotieplan. Als er veel aandacht gegenereerd kan worden met tentoonstellingen en publicaties, dan wil de fabriek het materiaal wellicht leveren tegen naamsvermelding op publiciteitsmateriaal.

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Als je deze status hebt, krijgen particulieren en bedrijven belastingkorting als ze jou een gift geven of sponsoren. Sommige fondsen vragen ook om deze status. Als culturele ANBI krijgen jouw sponsors nog meer belastingvoordeel. Om als ANBI te worden aangemerkt door de Belastingdienst moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het doel en de activiteiten moeten voor 90% een algemeen belang dienen.
  • In de praktijk komen alleen stichtingen of verenigingen in aanmerking, want je mag geen winstoogmerk hebben.
  • Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Giften aan culturele ANBI's mogen voor particulieren 1,25 keer en voor ondernemingen 1,5 keer worden afgetrokken in de belastingaangifte.
  • kijk voor alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

In de studiegids van de Nederlandse Filmacademie staan onder productionele informatie een aantal handige documenten, waaronder een voorbeeldformulier van een sponsorovereenkomst.