Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Master hbo:
Master of Museology – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Master universiteit:
Erfgoedstudies - Universiteit van Amsterdam
Landscape and Heritage - VU Amsterdam
Arts and Society - Universiteit Utrecht
Arts and Culture Studies - Erasmus Universiteit Rotterdam
Arts and Heritage - Universiteit van Maastricht

Masters in het Buitenland
The University of Manchester

  • MA Art Gallery & Museum Studies
  • MA Arts Management, Policy and Practice

The University of Leicester

  • MA Museum Studies
  • MA Learning and Visitor Studies in Museums and Galleries
  • MA Art Museum and Gallery Studies
  • MA Digital Heritage
  • MA Interpretation, Representation and Heritage

Brandenburgische Technische Universität Cottbuss-Senftenberg

  • MA World Heritage Studies 

Aan de Reinwardt Academie verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als beginnend erfgoedprofessional. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ontwikkelingen en discussies in het actuele erfgoedveld. De beroepsgerichtheid van de opleiding is onderwerp van regelmatig overleg met beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau.

Een schakel- of pre-master programma is bedoeld om de aansluiting naar een universitaire masteropleiding mogelijk te maken als alleen je hbo-diploma geen toegang geeft. Het gaat daarbij om het aanvullen van specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde masteropleiding met succes af te ronden. De schakel- of pre-masterprogramma’s worden aangeboden door de faculteit die ook de master van jouw keuze aanbiedt. De programma’s zijn meestal individueel, waarbij wordt gekeken welke aanvullende vakken je nog moet volgen. De duur van een schakelprogramma varieert van een half jaar (30 EC) tot maximaal een jaar (60 EC). Je meldt je aan voor het masterprogramma van je keuze, net als studenten die wel aan de ingangseisen voldoen. Een toelatingscommissie beslist of je een pre-mastertraject mag volgen en hoe dit traject er uitziet.

Schakelprogramma Conservation and restoration cultural heritage, Universiteit van Amsterdam