Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of docentopleiding in de kunsten is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Er zijn diverse audiovisuele kunstopleidingen op bachelor- en masterniveau. Er bestaan ook voorbereidende oriëntatiecursussen die kunnen helpen bij de toelating op een filmopleiding.
Cilect, Vereniging van Europese filmscholen, biedt een overzicht van de profielen van de aangesloten filmscholen

Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Communication and Multimedia design
, Hogeschool van Amsterdam
Beeldende Kunst
, AKV|St. Joost, Breda/Den Bosch
HKU Media
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
, Den Haag

Hbo:
Master filmmuziek, Conservatorium van Amsterdam & Nederlandse Filmacademie, Amsterdam
Master of Film, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam

Universiteit:
Media en cultuur, Universiteit van Amsterdam
Media en cultuur, Universiteit van Utrecht
Film- en literatuurwetenschap
, Universiteit Leiden
Master Filmstudies
, Universiteit van Amsterdam

Overige opleidingen en workshops:
Binger Filmlab, Amsterdam 
Frank Mohr Instituut, Hanzehogeschool Groningen 
HKU Media, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
EAVE, European Audiovisual Entrepeneurs, Luxemburg
Esodoc,
workshop, brengt documentairemakers, filmmakers uit de NGO-wereld en nieuwe media experts samen die willen werken op het gebied van mensenrechten en milieubescherming
IDFA Workshop, filmmakers werken  hun documentaireplan uit onder leiding van twee tutors.