Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Creative Business, Hogeschool van Amsterdam
Fotografie & Film, AKV|St. Joost, Breda/Den Bosch
HKU Media, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Hilversum
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Master Composing for Film, Conservatorium van Amsterdam & Nederlandse Filmacademie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Master of Film, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam

Universiteit:
Media en cultuur, Universiteit van Amsterdam
Media, Art and Performance, Universiteit van Utrecht
Film- en literatuurwetenschap, Universiteit Leiden
Master Filmstudies, Universiteit van Amsterdam

Overige opleidingen en workshops:
Master in Fine Art and Design, Frank Mohr Instituut, Hanzehogeschool Groningen 
EAVE, European Audiovisual Entrepeneurs, Luxemburg
Esodoc, workshop, brengt documentairemakers, filmmakers uit de NGO-wereld en nieuwe media experts samen die willen werken op het gebied van mensenrechten en milieubescherming
IDFA Workshop, filmmakers werken hun documentaireplan uit onder leiding van twee tutors