De architectuurwereld

Hier lees je meer over organisaties die een belangrijke rol spelen in het werkveld van de architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

 

Architectuurbeleid

Over de belangrijkste ministeries die beleid en regelgeving bepalen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

 

Prijzen, prijsvragen en aanbestedingen

Over diverse soorten prijzen en prijsvragen en een selectie van prijzen voor jonge architecten.

 

Kennisorganisaties

Een selectie van instanties, netwerken en instellingen die het debat over architectuur en ontwerpen gaande houden.

 

Beroepsverenigingen

Over het Architectenregister en beroepsverenigingen als de BNA, BNSP en NVTL die jouw belangen behartigen en zakelijk advies kunnen geven.

 

Media architectuur

Over vakbladen en andere media in de Nederlandse architectuurwereld.

 

Architectuur in cijfers

Over het aantal geregistreerde architecten en bureaus in Nederland.

 

Cultuurbeleid

Over maatregelen van overheden die bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van kunst en cultuur.