Projectmanagement

projectmanagement is het sturen en bewaken van alle processen die nodig zijn om tot een goed georganiseerd en artistiek hoogwaardig eindresultaat te komen. Je kunt projecten meestal opsplitsen in fases. In de voorbereidingsfase bedenk je wat je wil: je werkt je ideeën uit tot een concept. In de ontwikkelingsfase werk je je plannen verder uit en stel je ze bij. In de uitvoeringsfase voer je je plannen ook echt uit.

Op deze pagina

Disciplinespecifiek

Begin je een nieuw project, maak dan een plan van aanpak waarbij je in elk geval aan onderstaande zaken denkt: 

 • Tijdsplanning
  Bedenk hoeveel tijd je nodig hebt voor de verschillende fases van het project. Hoe lang duurt een bepaalde taak? Wat zijn de consequenties als je de planning niet haalt? Maak een tijdsplanning waarin duidelijk wordt wat wanneer gedaan of bekend moet zijn. Denk aan de sluitingsdatum voor een subsidieaanvraag, deadlines voor programmeurs en media. Ook de beschikbaarheid van medewerkers moet je goed in kaart hebben. Heb je moeite je eigen tijd goed in te delen? Lees dan het artikel over timemanagement

 • Productie 
  Wat moet er allemaal georganiseerd worden? Welke faciliteiten moet je regelen? Welke apparatuur moet je huren? Ga je de productie zelf doen, of besteed je het liever uit? Heb je al een ruimte om te repeteren, op te treden, les te geven etc., of moet je die nog huren? 

 • Budget en budgetbewaking 
  Maak een projectbegroting en maak een inschatting van je inkomsten voordat je grote financiële verplichtingen aangaat. Bewaak het  budget goed tijdens de uitvoerende fase van je project. Zie ook geldzaken.

 • Medewerkers en taakverdeling
  Zorg dat alle taken zijn verdeeld, en dat er geen onduidelijkheid bestaat over verwachtingen en verantwoordelijkheden. Weet je al wie er mee gaan werken? Zijn de contracten opgesteld? Ben je je bewust van je verplichtingen als opdrachtgever of werkgever? Gaat de samenwerking goed? Zie ook werk en contracten in de rubriek recht & contracten.

 • Communicatie
  Bedenk wie wat wanneer moet weten. Duidelijke communicatie is op alle fronten van groot belang. Je moet je plannen kunnen presenteren aan potentiële geldschieters, programmeurs, medewerkers, media en leveranciers. Die willen allemaal weten wat er van hen verwacht wordt én/of wat ze van jou kunnen verwachten. Ook een juiste benadering van het publiek is belangrijk. Zie ook marketing.

In de studiegids van de Filmacademie vind je diverse formulieren zoals een breakdownsheet, dagrapport en productieplanning.