Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Via verschillende kunstacademies kun je een bachelor- of masteropleiding Autonome beeldende kunst volgen. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van beeldende kunst. Bijvoorbeeld: autonoom, glas, edelsmeden, keramiek, fotografie, audiovisueel, tekenen, schilderen, beeldhouwen, grafiek, nieuwe media.

Voor de opleiding tot kunstdocent, kun je de hbo-opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving volgen of na een kunstacademie een diploma behalen via het verkorte programma. Met dit diploma ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs les te geven in beeldende vorming en ben je in staat, om in alle situaties waarin sprake is van kunsteducatie, professioneel te werken.

Je kunt ook na de kunstacademie kiezen voor het behalen van een certificaat via Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) waar je handvatten krijgt aangereikt om kunsteducatieve projecten in bijvoorbeeld het basisonderwijs uit te voeren. De BIK levert je geen lesbevoegdheid op.

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Enschede en Zwolle
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda en Den Bosch
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
Academies Beeldende Kunsten Maastricht, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht
Fontys, Tilburg

Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda en Den Bosch
DAI Dutch Art Institute, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Enschede
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Frank Mohr Instituut, Academie Minerva, Groningen
Piet Zwart Instituut, Hogeschool Rotterdam
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht 
Academie der Kunsten, Universiteit Leiden

Werkplaatsen:
De Ateliers Amsterdam
Jan van Eyck Akademie Maastricht
Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam

Breitner Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Zwolle en Enschede
NHL Stenden, Leeuwarden
Academies Beeldende Kunsten Maastricht, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Beeldende Kunst Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Beeldende kunst en vormgeving, Fontys, Tilburg
Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem, Zwolle
Fontys, Tilburg
Hogeschool Zuyd, Maastricht  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten