Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of docentopleiding in de kunsten is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Via verschillende kunstacademies kun je een bachelor- of masteropleiding Autonome beeldende kunst volgen. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van beeldende kunst. Bijvoorbeeld: autonoom, glas, edelsmeden, keramiek, fotografie, audiovisueel, tekenen, schilderen, beeldhouwen, grafiek, nieuwe media.

Voor de opleiding tot kunstdocent, kun je de hbo-opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving volgen of na de kunstacademie het diploma behalen via een verkort programma. Met dit diploma ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs les in beeldende vorming te geven en ben je in staat om in alle situaties waarin sprake is van kunsteducatie, professioneel te werken.

Je kunt ook na de kunstacademie kiezen voor het behalen van een certificaat via Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) waar je handvatten krijgt aangereikt om kunsteducatieve projecten in bijvoorbeeld het basisonderwijs uit te voeren. De BIK levert je geen lesbevoegdheid op.

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
ArtEZ academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
AKI ArtEZ Academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Enschede
ArtEZ Academy of Art & Design
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost
, Avans Hogeschool, Breda/Den Bosch
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans (Koncon), Den Haag
Koninklijk Conservatorium
, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans (Koncon), Den Haag
Academie Minerva
, Hanzehogeschool Groningen
Academie Beeldende Kunst Maastricht
, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie
, Hogeschool Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Academie voor Beeldende Vorming
, Fontys Tilburg
Academy for Art, Communication and Design, Fontys Tilburg

Vervolgopleidingen:
Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool, Breda/Den Bosch
DAI Dutch Art Institute, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Enschede
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans, Den Haag
Frank Mohr Instituut, Academie Minerva, Groningen
Piet Zwart Instituut, Hogeschool Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Academie der Kunsten, Universiteit Leiden

Werkplaatsen:
De Ateliers Amsterdam
Jan van Eyck Akademie Maastricht

Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch

Rijksakademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam

Academie voor Beeldende Vorming, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
ArtEZ academie voor beeldende kunsten
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
ArtEZ Academy of Art & Design
, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Academie Beeldende Kunst Maastricht
, Hogeschool Zuyd
Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Academie voor Beeldende Vorming
, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Academie Minerva
, Hanzehogeschool Groningen
Windesheim, Zwolle

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez, hogeschool voor de kunsten. Arnhem, Enschede, Zwolle
Fontys Hogeschool, Tilburg, Maastricht
Hogeschool Rotterdam
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen