Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Bachelor theater:
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem en Zwolle
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 
HKU Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Sector Theater, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg
Codarts Muziektheater, Rotterdam

Bachelor dans:
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Dansvakopleiding, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Lucia Marthas, Institute for Performing Arts, Amsterdam en Groningen
Fontys Dansacademie, Tilburg
Codarts Dans, Rotterdam
Hogeschool Leiden

Master:
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem
Codarts, Rotterdam
Fontys, Tilburg
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
NHL Stenden, Leeuwarden
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem
Fontys, Tilburg
Codarts, Rotterdam
Hogeschool Zuyd, Maastricht  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten