Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of docentopleiding in de kunsten is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Er zijn diverse kunstopleidingen en docentopleidingen in de kunsten op bachelor en master niveau. Voor theaterscholen bestaan oriëntatiecursussen die voorbereiden op de toelating. Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van theater en dans.

Theater
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 
HKU Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
Sector Theater, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg

Dans
Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Dansvakopleiding, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Lucia Marthas, Institute for Performing Arts, Amsterdam / Groningen
Fontys Dansacademie, Tilburg
Codarts Dans, Rotterdam

DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
De Theaterschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ Dansacademie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem
Rotterdamse Dansacademie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Dansacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg  

Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ArtEZ, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Rotterdamse Dansacademie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Dansacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
Docent Theater, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Toneelacademie Maastricht, Hogeschool Zuyd 

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez, hogeschool voor de kunsten. Arnhem, Enschede, Zwolle
Fontys Hogeschool, Tilburg, Maastricht
Hogeschool Rotterdam
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen