Zorgverzekering

Iedereen moet op individuele basis een zorgverzekering afsluiten. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering. Drie groepen zijn niet verplicht zich te verzekeren: gemoedsbezwaarden, dienstplichtigen en buitenlandse studenten tussen de 18 en 30 jaar die geen baan hebben. Voor kinderen onder de 18 jaar is geen premie verschuldigd voor het basispakket. Je kunt vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten; hiervoor is geen acceptatieplicht.

Premie

De premie voor de zorgverzekering is opgebouwd uit twee delen: de verzekeringspremie die aan de zorgverzekeraar betaald wordt en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekingswet via de Belastingdienst. Mensen met een laag inkomen krijgen ter compensatie een zorgtoeslag.

Nominale premie

Verzekeringspremie aan de zorgverzekeraar ook wel nominale premie genoemd: dit deel betaal je rechtstreeks aan je zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van zijn premie. De premie is opgebouwd uit een deel voor de basisverzekering en mogelijk een deel voor het aanvullende pakket. De premie voor het basispakket is onafhankelijk van leeftijd, geslacht en gezondheid.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Iedere werknemer en iedereen die een uitkering heeft, betaalt ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit gaat automatisch via je werkgever of via de uitkeringsinstantie. Deze bijdrage wordt geheven tot een maximale inkomensgrens van €59.706 (2022). Zelfstandigen krijgen een aanslag 'bijdrage Zorgverzekeringswet' van de Belastingdienst nadat zij hun aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Als je zowel inkomen hebt als werknemer en als zelfstandige, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven over beide inkomstenbronnen, de een via je werkgever en de ander via je aangifte inkomstenbelasting.

Uitzonderingen

Buitenlandse studenten tussen de 18 en 30 jaar die geen baan hebben, zijn niet verplicht zich te verzekeren via de Zorgverzekeringswet. Zij kunnen hun eigen verzekering houden.