Intervisie

Als je je wilt ontwikkelen in je werk, of met vakgenoten wilt praten over hoe zij met bepaalde dingen omgaan zijn er verschillende werkvormen waar je wat aan kunt hebben. Bij intervisie bespreek je met vakgenoten van jouw niveau waar jullie tegenaan lopen. Supervisie is intervisie onder begeleiding, en bij coaching helpt een professionele adviseur jou met een specifieke vraag.

Extra

Intervisie

Het doel van de intervisie is het op gang brengen van de dialoog, delen en leren elkaar te ondersteunen. Intervisie is heel geschikt voor iedereen die wil leren over zijn of haar vak, in het bijzonder voor zelfstandigen met ‘beroepsmatige eenzaamheid’ of leidinggevenden die per definitie weinig gelijkwaardige collega’s om zich heen hebben. 

Een intervisiegroep bestaat uit vier tot acht personen die van tevoren zelf afspraken maakt over de doelstellingen, spelregels en methode. Binnen een intervisiegroep is er, buiten de gespreksleider, geen sprake van hiërarchie. Vraagstukken worden ingebracht door de deelnemers en de groep bepaalt wat besproken wordt. Soms wordt de groep begeleid door een trainer, maar vaak is er geen leiding. De meeste intervisiegesprekken duren een tot twee uur. 

Er zijn verschillende intervisiemethodes, maar elke methode heeft dezelfde basisstructuur. Tijdens een intervisie bespreek je aan de hand van een bepaald stappenplan een vraagstuk dat is ingebracht door één van de deelnemers. Het stellen van verhelderende vragen helpt jou als deelnemer bij je onderzoek naar wat er speelt binnen jouw vraagstuk: hoe jij daarin staat, welke oplossingen jijzelf gekozen hebt, met welk achterliggend motief, en hoe je anders had kunnen handelen. 

Als je geen ervaring hebt met intervisie is het aan te raden om het de eerste keren onder begeleiding van een coach te doen.

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. In supervisie houd je het eigen handelen tegen het licht en krijg je antwoord op persoonlijke leervragen, zodat je je werk duurzaam kunt verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van bijeenkomsten van een of twee tot vijf uur, individueel of in kleine groepen van maximaal vier deelnemers. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of de functie aan de hand van persoonlijke leerdoelen. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Je leert om in een specifieke situatie beter te functioneren of een bepaalde taak te volbrengen.