Belangenbehartigers

Als professional kun je voor advies of informatie op verschillende plekken terecht. Denk aan sectorinstituten en belangenbehartigers, zoals beroepsverenigingen en vakbonden. Wat kunnen zij precies voor je betekenen en waar kun je ze vinden?

Disciplinespecifiek

Extra

Advies en informatie

Netwerkorganisaties, beroepsverenigingen, brancheverenigingen en vakbonden zijn allemaal partijen die op verschillende manieren de belangen van een sector en/of de eigen leden behartigen. Welke taken een belangenbehartiger exact op zich neemt staat nergens vast. Een netwerkorganisatie is vaak puur gericht op het mogelijk maken van contact tussen organisaties of personen, vaak in hetzelfde werkveld. Verenigingen richten zich vaak op de belangenbehartiging van het collectief en regelen ook netwerkbijeenkomsten voor hun leden. Daarnaast spelen zij vaak een belangrijke rol bij de professionalisering van het vakgebied, door middel van bijvoorbeeld een actieve lobby (eventueel door hun leden te activeren). Een vakbond richt zich meer op de belangenbehartiging van zowel het collectief als het individu. Ook bieden zij vaker rechtsbijstand aan.

Wat vaker wordt aangeboden zijn; netwerkevenementen, juridische hulp, persoonlijk advies, belastingadvies, verzekeringen, cursussen of workshops en kennis. Als je overweegt om je ergens bij aan te sluiten, laat je dan goed informeren over de contributiekosten en de geboden diensten, zodat je weet welke organisatie bij jou past. Er zijn soms studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven. Via de Aansluitwijzer vind je snel en gemakkelijk een organisatie die bij jou past.

Voorbeelden van twee grote vakbonden zijn de Kunstenbond en CNV Kunst en cultuur. En het is leuk om te weten dat veel van deze verenigingen op hun beurt weer lid zijn van Kunsten ‘92, de belangenorganisatie van het hele kunst-, cultuur- en erfgoedveld.  

Sectorinstituten

Er worden sectorinstituten en ondersteunende instellingen gefinancierd vanuit de basisinfrastructuur (BIS). Dit zijn instellingen die ondersteunende taken uitvoeren voor de kunst- en cultuursector.

  • Digitaal Erfgoed Nederland ondersteunt erfgoedinstellingen bij hun digitaliseringsbeleid en in de praktijk is DEN er sinds 2017 ook voor cultuurproducerende instellingen.
  • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen.
  • EYE bevordert de Nederlandse filmcultuur door middel van collectievorming, presentatie, promotie, onderzoek, educatie- en kennisoverdracht voor een breed publiek en professionals.
  • Het Nieuwe Instituut is het sectorinstituut voor de creatieve industrie.
  • Boekmanstichting is een onafhankelijk kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid in Nederland.
  • DutchCulture is een ondersteunende instelling, gericht op het bevorderen van internationale culturele samenwerking. 
  • Theater in Nederland heeft een netwerk- en platformfunctie.
  • Cultuur+Ondernemen voert het programma Ondernemerschap in Cultuur uit.

Een beroepsorganisatie is geen tussenpersoon. Een belangenbehartiger zal niet jouw financiële administratie doen, je product of dienst in de markt zetten of bijvoorbeeld je muziek of voorstelling gaan verkopen. Heb je hulp nodig bij het ondernemen, dan schakel je een tussenpersoon in. Bijvoorbeeld een persoonlijke agent, impresariaat, theaterbureau of boekingskantoor.