Overzicht sociale zekerheid, voorzieningen en verzekeringen

Het begrip sociale zekerheid is een verzamelterm voor voorzieningen en verzekeringen. Sommige zijn wettelijk verplicht en algemeen geldend of voor een bepaalde groep, anderen zijn op vrijwillige basis. Sociale verzekeringen zijn onder te verdelen in volksverzekeringen, die voor iedereen gelden, en werknemersverzekeringen, die alleen voor mensen in loondienst gelden.

Overzicht sociale zekerheid

Sociale verzekeringen Regeling Premieafdracht
Volksverzekeringen: voor iedereen die in Nederland woont AOW, ANW, WLZ, AKW Belastingdienst
Werknemersverzekeringen: voor werknemers in loondienst WW, ZW, WIA, WAZO via loon
Recht op basisverzekering geneeskundige hulp Zvw Zorgverzekeraar + Inkomensafhankelijke bijdrage aan Belastingdienst
Voorzieningen Regeling Premieafdracht
Sociale voorzieningen: onder bepaalde voorwaarden Participatiewet, Wajong, IOAZ, Bbz, TW geen
Voor werknemers pensioen via loon (niet wettelijk verplicht)
Voor zelfstandigen pensioen zelf regelen

Vergelijking werknemers en zelfstandigen

Voor zelfstandigen en werknemers gelden andere voorzieningen. Hieronder in schema een vergelijking bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Soort voorziening Werknemer / artiest via artiestenregeling Zelfstandigen
Inkomen bij werkloosheid, WW Ja, indien voldaan wordt aan referte-eis Nee, zelf regelen
Inkomen bij ziekte, ZW Ja, max. 2 jaar loondoorbetaling door werkgever of via ZW Nee, zelf regelen
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid, WIA Ja, onder voorwaarden via de WIA Nee, zelf regelen

Verzekeringen

Er zijn, zeker voor zelfstandigen, een aantal zaken die je zelf moet regelen. Dit kan via verschillende soorten verzekeringen. Deze moet je over het algemeen zelf afsluiten, ook al zijn sommigen wettelijk verplicht. Denk aan een aansprakelijkheidsverzekering om te mogen studeren of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen om je inkomen te verzekeren als je niet meer kunt werken.