Kunst en cultuur in cijfers

Kunst en cultuur heeft impact en dat zien we terug in onderzoeken en cijfers die over de verschillende werkvelden verschijnen. Verzamel data waarmee je jouw verhaal kunt onderbouwen.

Waarvoor gebruik je data?

Cijfers over de kunst- en cultuursector geven inzicht in de omvang van een beroepsgroep of vakgebied. Dat zegt iets over het belang ervan. Je kunt dit ook per vakgebied bekijken: Hoeveel optredens vinden er bijvoorbeeld plaats per jaar, hoeveel architecten zijn er of hoeveel bezoekers trekken musea?

Let bij het gebruik van statistische gegevens goed op de context. Kijk ook naar de schaal: heb je het over impact op het niveau van een buurt, stad, regio, nationaal of internationaal? Vanuit het Nederlandse perspectief is het relevant om te weten dat er ca. 410.000 mensen in de cultuur- en mediasector werken, en dat het aandeel van de werkgelegenheid ca. 4,3% is.

Je kunt onderzoeken gebruiken om de impact van jouw eigen werk of vakgebied te verduidelijken. Plaats cijfers in perspectief, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken met een gemiddelde en onderbouw op die manier jouw eigen verhaal.

Waar vind je statistische gegevens?

In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting staan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve en thematische analyses over de Nederlandse culturele sector. Je kunt hier ook goed terecht voor cijfers over de verschillende werkvelden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel cijfers over het aantal medewerkers, zelfstandigen en instellingen in de verschillende beroepsgroepen, waaronder de branche ‘cultuur en sport’. Ook het CBS en gemeentes presenteren statistische gegevens.

Via belangenbehartigers
Om de belangen van de sector en de eigen leden goed te kunnen ondersteunen doen belangenbehartigers vaak ook zelf onderzoek. Bijvoorbeeld door de eigen leden of achterban te ondervragen op bepaalde thema's. Deze informatie wordt meestal ook openbaar gepresenteerd. Er zijn verschillende landelijke beroepsorganisaties die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan belangenbehartiging van de eigen beroepsgroep en arts advocacy in het algemeen. Jij kunt ook weer van deze cijfers profiteren om je eigen verhaal te onderbouwen.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Er zijn in Nederland in 2019 ongeveer 15.000 beeldend kunstenaars actief. (Cultuurmonitor, 2021)

In 2017 hadden we 440 galeries voor hedendaagse kunst in Nederland. Waarvan 82% met een vaste expositieruimte. (Nederlandse Galerie Associatie)

In 2017 kregen musea meer dan 34 miljoen bezoekers, waarvan 8,9 miljoen aan beeldende kunst musea. Presentatie-instellingen zijn goed voor 0,4 miljoen bezoeken en galeries krijgen jaarlijks tussen de 1,4 en 1,5 miljoen bezoekers. (Cultuur in beeld 2017)

Bron: Cultuurmonitor - Beeldende kunst
Bron: Nederlandse Galerie Associatie - sectoronderzoek galeries
Bron: Cultuur in beeld 2017

Er zijn in Nederland ruim 13.805 geregistreerde architecten. Driekwart is architect, 13% interieurarchitect, 6% is stedenbouwkundige en 5% landschaps- of tuinarchitect.

Er zijn bijna 1100 bureaus aangesloten bij de Branchevereniging Nederlandse Architecten.

Bron: Architectenregister
Bron: Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA)

Er zijn in Nederland 435 musea aangesloten bij de Museumvereniging. Het totaal aantal museumbezoeken in 2018 was ruim 33 miljoen. Grofweg een derde van deze bezoeken vindt plaats door buitenlandse toeristen.

61% van de Nederlandse musea heeft geschiedenis als onderwerp. 23% van de musea richt zich op kunst. Kunstmusea trekken wel net iets meer bezoekers dan musea over geschiedenis en ze behalen de hoogste omzet.

In 2018 kregen de musea totaal 491 miljoen euro aan subsidie en genereerden zij zelf 508 miljoen aan eigen inkomsten.

De stijging van het aantal Museumkaarthouders zet door en er zijn nu bijna 1,4 miljoen Museumkaarthouders, die in 2018 maarliefst 8,9 miljoen bezoeken brachten aan de deelnemende musea.

Nederland telt in 2021 totaal 61.809 rijksmonumenten, waarvan de meeste in Noord-Holland (14.014) en Zuid-Holland (8.987).

Bij de archeologische depots waren in 2019 in totaal zo'n 31.000 bodemvondsten te zien.

Bron: Museumcijfers 2019, Museumvereniging
Bron: Erfgoedmonitor

De totaalomzet van de Nederlandse filmmarkt bedroeg in 2020 €731 miljoen. In 2019 was dit nog €779 miljoen. De recette van bioscopen daalde van €347,6 miljoen naar €151,6 miljoen. De video-on-demand omzet groeide juist van €392 miljoen naar €543 miljoen.

Bioscopen en filmtheaters wisten in 2019 samen 38,03 miljoen tickets te verkopen. In totaal werden er 4,5 miljoen tickets verkocht voor Nederlandse  films. In 2020 daalde de totale verkoop naar 16,76 miljoen tickets.

In 2019 bezocht 63% van alle Nederlanders van 6 jaar en ouder minstens één keer een bioscoop of filmtheater (het bereik). Dit komt neer op 10,2 miljoen unieke bezoekers. Gemiddeld genomen ging men 2,6 keer naar de bioscoop en/of het filmtheater (de bezoekfrequentie).

Bron: Stichting Filmonderzoek
Bron: Cultuurmonitor - audiovisueel

In 2019 beoefenen 6,4 miljoen Nederlanders kunstzinnige en creatieve activiteiten.

Nederland telt enkele tienduizenden amateurkunstverenigingen, -clubs en -gezelschappen.

Er zijn ongeveer twintigduizend zelfstandige aanbieders van kunsteducatie in de vrije tijd.

Ruim honderd gesubsidieerde instellingen voor kunsteducatie, zoals kunstencentra en muziekscholen, zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie.

Bron: LKCA - Factsheet cultuureducatie en -participatie 2019
Bron: Cultuurmonitor - Cultuur en participatie
Bron: LKCA - Verenigingsmonitor 2021

Populaire muziek trekt de meeste bezoekers in de podiumkunsten (21%), samen met klassieke muziek (21%), daarna volgt cabaret (16%). Toneel trekt 9% en andere categorieën zijn amateuroptredens (10%), dans (4%), opera (4%), musical (8%) en overig (waaronder literatuur, 8%). (VSCD, over het jaar 2018)

Volgens het CBS vonden er in 2019 in totaal 54.116 voorstellingen plaats in de podiumkunsten. Daarvan waren 11.278 theatervoorstellingen, 19.878 muziekvoorstellingen, 2.482 dansvoorstellingen, 6.414 muziektheatervoorstellingen, 8.584 cabaret- en kleinkunstvoorstellingen en 5.479 overige voorstellingen. (CBS, 2020)

In 2019 organiseerden de poppodia 18.093 activiteiten. 66% waren muziekactiviteiten zoals live concerten en clubavonden. In totaal werden 28.862 optredens gegeven. Het merendeel van de artiesten kwam van Nederlandse bodem. In 2019 bezochten bijna 5,5 miljoen mensen de poppodia. 88% van het publiek bezocht een muziekprogramma. Ruim 84% van de bezoekers betaalde entree. (VNPF, 2020)

Poppodia hadden in 2019 in totaal 8.596 medewerkers en 43% van deze medewerkers werd betaald. Dit betrof het personeel in loondienst (19%), payrollers en uitzendkrachten (10%) en freelancers (13%). 54% was vrijwilliger en 4% was stagiair. Vrijwilligers werken gemiddeld minder uur per week dan betaald personeel. 74% van alle werkuren (FTE) werd betaald. (VNPF, 2020)

Bron: VSCD
Bron: CBS
Bron: VNPF - Poppodia en -festivals in cijfers 2019
Bron: Cultuurmonitor - Muziek (in ontwikkeling)

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de VSCD, VNPF en een eigen enquête. Festivals zijn niet opgenomen in de CBS-data.

In 2019 waren er 596 theaterzalen in Nederland. (CBS, 2020)

Populaire muziek trekt de meeste bezoekers in de podiumkunsten (21%), samen met klassieke muziek (21%), daarna volgt cabaret (16%). Toneel trekt 9% en andere categorieën zijn amateuroptredens (10%), dans (4%), opera (4%), musical (8%) en overig (waaronder literatuur, 8%). (VSCD, over het jaar 2018)

In totaal vonden er in de VSCD-podia in 2018 29.000 voorstellingen plaats in de podiumkunsten. 16,5% van deze voorstellingen werd gesubsidieerd. (VSCD, over het jaar 2018)

Volgens het CBS vonden er in 2019 in totaal 54.116 voorstellingen plaats in de podiumkunsten. Daarvan waren 11.278 theatervoorstellingen, 19.878 muziekvoorstellingen, 2.482 dansvoorstellingen, 6.414 muziektheatervoorstellingen, 8.584 cabaret- en kleinkunstvoorstellingen en 5.479 overige voorstellingen. (CBS, 2020)

In totaal waren er ongeveer 10,3 miljoen bezoeken aan voorstellingen in 2018. (VSCD, over het jaar 2018)

Er werken 4382 fte in schouwburgen, theaters en concertgebouwen en 172 fte aan vrijwilligers. (VSCD, over het jaar 2018)

Bron: CBS Statline
Bron: VSCD

De cijfers van de VSCD gaan alleen over bij VSCD aangesloten podia. De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de VSCD, VNPF en een eigen enquête. Festivals zijn niet opgenomen in de CBS-data.