Diversiteit en inclusie

In een inclusieve omgeving kan iedereen volledig zichzelf zijn en wordt iedereen gewaardeerd om alles wat diens identiteit vormt. Niet ongeacht maar inclusief gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking en maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

De waarde van diversiteit en inclusie

Onze samenleving is divers. Het is belangrijk deze diversiteit ook terug te laten zien en komen in de culturele sector. Want door inclusief te werken maak je ruimte voor nieuwe perspectieven en verhalen. Dit vereist zelfreflectie op je eigen artistieke en inhoudelijke keuzes en inzicht in de rol van je eigen identiteit en impliciete vooroordelen. Verschillende perspectieven in je directe omgeving kunnen daarbij van grote waarde zijn.

Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie bevat tips om jouw organisatie diverser en inclusiever te maken. Deze code is opgesteld door de brancheverenigingen in de culturele sector. Zij hebben de oude Code Culturele Diversiteit herschreven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode.

De code bestaat uit vijf principes die worden uitgelegd in stappen. Door deze stappen te zetten pas je de code toe.

In de code vind je bovendien een extra tool, namelijk de Scan D&I. Hiermee toets je hoe divers en inclusief je organisatie is. Deze nulmeting valt onder stap 1 van de code.

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Sinds 2021 gebruiken verschillende overheden en de zes rijkscultuurfondsen de codes bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Ze hanteren daarbij het principe ‘Pas toe of leg uit’. Meer uitleg hierover vind je in de code zelf.

Toegankelijk en inclusief communiceren

Hoe doe je dat? Verdiep je in de bestaande handreikingen, zoals bijvoorbeeld Waarden voor een nieuwe taal, de Incomplete Stijlgids van WOMEN Inc. en de adviezen van de Taalunie. Aandachtspunten en gevoeligheden worden hierin uitgelegd en er worden oplossingen of nieuwe begrippen aangedragen. Hiermee ontwikkel je je eigen oog voor eventuele pijnpunten. De taal is constant in beweging en voorkeuren voor oplossingen veranderen. Ook de handreikingen worden daarom regelmatig (ieder half jaar of jaar) aangepast. Beweeg daarin dus zelf ook mee.

Toegankelijk en inclusief communiceren gaat ook over het taalniveau. Dus de manier van schrijven: de moeilijkheidsgraad van zinsconstructies en woorden. Er zijn online veel hulpprogramma’s te vinden die je kunnen helpen een tekst te analyseren en te verbeteren.