Hbo- en vervolgopleidingen

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur: Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding, masteropleiding of een werkplaats.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of docentopleiding in de kunsten is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdag.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Voor de Reinwardt Academie doe je een studiekeuzecheck. Informatie daarover vind je op de sites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Er zijn diverse kunstopleidingen en docentopleidingen in de kunsten op bachelor en master niveau. Voor conservatoria bestaan voorbereidende oriëntatiecursussen en vooropleidingen voor jong talent. 

Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van muziek, zoals verschillende richtingen binnen klassiek, jazz, pop, wereldmuziek en docentopleidingen. Onderstaande conservatoria bieden ten minste bacheloropleidingen aan, soms ook masters. Bekijk de websites van de instellingen voor meer informatie.

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Conservatorium Haarlem, Inholland, Haarlem
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd
Codarts, Rotterdam
Fontys Conservatorium, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Fontys Rockacademie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Minerva Academie voor Popcultuur, Hanzehogeschool Groningen

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez muziek, Arnhem, Enschede, Zwolle
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU Utrechts Conservatorium, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
Inholland, hogeschool

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Artez, hogeschool voor de kunsten. Arnhem, Enschede, Zwolle
Fontys Hogeschool, Tilburg, Maastricht
Hogeschool Rotterdam
Codarts, hogeschool voor de kunsten, Rotterdam
Academie Beeldende Kunst Maastricht, Hogeschool Zuyd  
HKU, HKU Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen