Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Elke instelling biedt diverse opleidingen aan op het gebied van muziek, zoals verschillende richtingen binnen klassiek, jazz, pop, wereldmuziek en docentopleidingen. Onderstaande conservatoria bieden ten minste bacheloropleidingen aan, soms ook masters.

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Conservatorium Haarlem, Inholland, Haarlem
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd
Codarts, Rotterdam
Academy of Music and Performing Arts, Fontys, Tilburg
Rockacademie, Fontys, Tilburg
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Minerva Academie, Hanzehogeschool Groningen

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ Conservatorium, Arnhem, Enschede, Zwolle
Codarts, Rotterdam
Conservatorium Maastricht, Hogeschool Zuyd  
Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
Inholland, Haarlem

Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ, Arnhem, Zwolle
Fontys, Tilburg
Hogeschool Zuyd, Maastricht  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hanzehogeschool, Groningen
DAS Theatre, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten