Opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kent een bachelor-master structuur. Na de bacheloropleiding, kun je een vervolgopleiding doen: een voortgezette opleiding of een masteropleiding.

Toelating

Voor toelating tot een kunst- of kunstdocentopleiding is een hoog niveau vereist. De toelatingscriteria zijn per vakgebied wettelijk vastgelegd. Naast talent is ervaring, scholing of vorming noodzakelijk. Sommige opleidingen bieden oriëntatiecursussen aan, die naast het reguliere onderwijs kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld op zaterdagen.

De meeste opleidingen in de kunsten kennen selectierondes die bepalen of iemand als student wordt toegelaten. Informatie daarover vind je op de websites van de betreffende opleidingen. Ben je op de ene opleiding toegelaten, dan betekent dat niet automatisch dat je kunt overstappen naar een andere school met een vergelijkbare opleiding.

Opleidingen tot architect (ook stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur) kun je volgen aan een Technische Universtiteit of een Academie van Bouwkunst. Om op de masteropleiding van een Academie van Bouwkunst toegelaten te worden, moet je in elk geval een bachelor-diploma bouwkunde hebben. Daarnaast bestaan er voorbereidende cursussen voor hbo-bachelors. Succesvolle afronding van een dergelijke cursus biedt niet de garantie dat je wordt toegelaten op een academie. De academie van je keuze kan daar meer over vertellen.

Opleidingen bouwkunde en architectuur kun je volgen op hbo- en wo-niveau. Je mag jezelf pas architect noemen als je ingeschreven staat in het Architectenregister. Je kunt je daar inschrijven als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect als je de betreffende studie hebt afgerond aan een Academie van Bouwkunst of Technische Universiteit.

Je mag je pas inschrijven nadat je twee jaar beroepservaring hebt opgedaan. Omdat de masteropleidingen aan de Academies van Bouwkunst duaal zijn - leren wordt met werken gecombineerd - voldoe je na succesvolle afronding van je studie waarschijnlijk al aan de beroepservarings-voorwaarde. 

Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland, Alkmaar / Haarlem 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Avans Hogeschool, Den Bosch / Tilburg
Saxion Hogescholen, Enschede 
Academie voor Architectuur en Build Environment, Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool, Den Haag
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Zuyd, Heerlen 
NHL Stenden, Leeuwarden
Hogeschool Zeeland, Vlissingen 
Windesheim, Zwolle en Arnhem
NCOI, hbo-opleidingen voor werkenden

Masters:
Academie van Bouwkunst, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Architectuur, Artez hogeschool voor de kunsten, Arnhem
Architectuur, Hanzehogeschool Groningen
Master Architectuur, Zuyd Hogeschool
Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Rotterdam 
Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg

Universitaire masters:
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Masteropleiding bouwkunde 
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Masteropleiding bouwkunde  

Na de master:
The Berlage, Rotterdam, Center for advanced studies in architecture and urban design