Arts advocacy

Arts advocacy gaat over het overbrengen van de waarde van kunst en kunstbeoefening voor de samenleving. Leer de waarde en het belang van kunst en cultuur verwoorden en stem je verhaal af op je gesprekspartner. Want elke situatie heeft een eigen verhaal nodig, met bijbehorende argumenten.

Artistieke, sociale en economische waarde

Het is voor iedereen die in de kunst- en cultuursector werkt noodzakelijk om op te komen voor de sector. Omdat het draagvlak hiervoor in het verleden kwetsbaar is gebleken, is het belangrijk om duidelijk te maken wat kunst en cultuur, maatschappelijk en persoonlijk, zo waarde- en betekenisvol maakt. Bovendien, als je je eigen werk goed kunt uitleggen en daarnaast ook de intrinsieke waarde van je vakgebied goed kunt formuleren, komt dat je eigen ondernemerschap ten goede.

Kunst bestaat niet alleen in erkende instellingen zoals podia of musea; er is een heel breed en divers aanbod van kunst- en cultuur aanwezig in onze hele samenleving. Ook als je er niet actief naar op zoek bent, ben je er toch dagelijks mee bezig. Je kleding, de muziek die uit je koptelefoon schalt, de gebouwen om je heen, een film, je favoriete serie of tijdschrift… De kunst- en cultuursector omringt ons de hele dag door en heeft dus ook betekenis voor mensen die zichzelf niet direct als liefhebber zien.

Kunst heeft impact en dus een persoonlijke waarde, artistieke waarde, sociale waarde én economische waarde. Onderbouw jouw verhaal zo goed mogelijk met heldere argumenten, voorbeelden, feiten en cijfers die aansluiten bij je gesprekspartner.

Rol van de professionals

Als professional in deze sector bezit je verbeeldingskracht, kritisch denkvermogen en creatief vakmanschap. Deze ontwikkel je tijdens je studie en in het werkende leven. Hierdoor ben jij in staat om bijvoorbeeld een (persoonlijk) verhaal of een reflectie op maatschappelijke problematiek, alleen of met anderen, om te zetten in een nieuwe (kunst)vorm. Op deze manier put je niet alleen uit de samenleving, je geeft ook een reflectie op deze tijd terug. Zo maak jij met jouw werk impact op de maatschappij.

De politieke kunstlobby

Arts advocacy wordt op politiek niveau ingezet voor de zogenaamde kunstlobby. Hier zorgen belangenbehartigers, zoals beroepsverenigingen en vakbonden, ervoor dat politici en beleidsmakers doordrongen worden van de waarde van kunst en cultuur. Dit doen zij door zowel meetbare waardes als de intrinsieke waarde van kunst te benoemen. Wanneer grote belangenverenigingen de kunstlobby uitvoeren op politiek niveau – profiteert de hele sector daarvan. En als zowel kunstinstellingen als makers helder verwoorden en uitdragen waarom kunst belangrijk is voor de samenleving, sorteert dat pas écht effect. Leer daarom ook jouw eigen verhaal te vertellen en onderbouwen.

Probeer het zelf: Hoe zou jij de functie van jouw werk of vakgebied beschrijven binnen onze samenleving?

‘De beste manier om de alomtegenwoordigheid van cultuur aan te tonen, is te bedenken hoe de wereld eruit zou zien zonder ontwerpers, muzikanten, kunstenaars of andere creatieven. Dan zou onze leefomgeving zijn gereduceerd tot efficiënte betonblokken, televisie zou een grauwe eenheidsworst worden en onze kleding een combinatie van lappen en zakken. Maar ook op kleiner, meer persoonlijk niveau zou het ontbreken van een cultureel leven voelbaar zijn. Geen voorbeelden voor het maken van TikTok-filmpjes, bijvoorbeeld, of films en muziek waar je je als tiener aan kunt spiegelen.’

Bron: ‘Kunsten 2030: Op weg naar cultuurzaamheid’ - een visie van Kunsten '92 op de toekomst.