Gezelschappen

Nederland kent een breed aanbod van theater-, dans-, muziektheater-, opera- en jeugdgezelschappen. Deze worden gesubsidieerd door zowel de overheid, overheidsfondsen, gemeenten en/of provincies. Daarnaast zijn er ongesubsidieerde gezelschappen in het commerciële circuit.

Gesubsidieerd

Niet elk gezelschap dat subsidie krijgt, wordt op dezelfde manier gesubsidieerd. Er zijn gesubsidieerde gezelschappen in de basisinfrastructuur (BIS), meerjarige subsidieontvangers door het Fonds Podiumkunsten (FPK) en door provincie of gemeente gesubsidieerd theater en dans. 

Er zijn ook initiatieven van makers die geen vast gezelschap of vaste kern hebben. Jonge groepen en incidentele initiatieven produceren vaak ad hoc. Voor veel landelijke producties wordt projectsubsidie aangevraagd bij het FPK. Daarnaast subsidiëren ook provincies, gemeenten en particuliere fondsen (ad hoc) theaterinitiatieven. Zo kun je in Amsterdam terecht bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Ongesubsidieerd: de vrije sector

Waar het in de gesubsidieerde sector meer gaat over wat de maker wil maken en de bijdrage aan de maatschappij wordt er vanuit de vrije sector juist gekeken naar wat het publiek wil zien. Voorstellingen die in de vrije sector worden geproduceerd zijn vaak musicals of cabaretvoorstellingen en komen doorgaans niet in aanmerking voor subsidie. Het produceren in de vrije sector is niet altijd winstgevend en kan dan ook een risico zijn. Er zijn show- en musicalproducenten die ook produceren voor televisie en het uitgaanscircuit, zoals clubs en evenementen.

Direct naar:

Commerciële circuit

Jong talent

Talentontwikkeling is één van de prioriteiten van het cultuurbeleid. De BIS-gezelschappen hebben de opdracht meegekregen om invulling aan talentontwikkeling te geven. Daarnaast worden er 'ontwikkelinstellingen' gefinancierd in de BIS voor de periode 2021-2024:

Direct naar:

Productiehuizen