Gesubsidieëerde theatergezelschappen

Welke gezelschappen ontvangen meerjarige subsidie, van wie, en hoeveel? Onderstaande lijst geeft een indruk van de subsidiegelden die de landelijke overheid jaarlijks besteedt aan de productiezijde van de theatersector.

De basisinfrastructuur (BIS)

Vanuit de basisinfratructuur (BIS) worden negen theatergezelschappen (vier grote, vier middelgrote en een Friestalig) en negen jeugdgezelschappen verspreid over het land structureel gesubsidieerd in de kunstenplanperiode 2021-2024.

Theatergezelschappen 2021-2024
Het Zuidelijk Toneel €1.692.500
Theater Rotterdam €1.692.000
Het Nationale Theater (Den Haag) €2.824.500
Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble (NITE) €2.824.500
Theater Oostpool €2.824.500
Internationaal Theater Amsterdam €3.107.000
Toneelgroep Maastricht €1.692.500
Tryater (Friesland) €1.692.500
Theater Utrecht €1.692.500
Jeugdtheatergezelschappen 2021-2024
Het Filiaal €800.000
Het Houten Huis €815.000
Het Laagland €800.000
Maas theater en dans €1.252.656
Theater Artemis €793.344
Theater Sonnevanck €830.000
Bonte Hond €700.000
De Toneelmakerij €830.000
Het Nationale Theater i.o. (NT Jong) €830.000

Structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het Fonds Podiumkunsten stimuleert de pluriformiteit van het middelgrote en kleinschalige aanbod en richt zich daarbij op doorstroming, dynamiek en innovatie. 60 theatergezelschappen en 23 muziektheatergezelschappen krijgen een meerjarige activiteitensubsidie in de periode 2021-2024. Op de website van het FPK vind je een overzicht van de gezelschappen en de toegekende bedragen. 

Structurele subsidies van lagere overheden

Ook provincies en gemeenten verstrekken meerjarige subsidies. Een aantal landelijk bekende gezelschappen ontvangt meerjarige subsidie van een (grote) gemeente. In Amsterdam adviseerde de Amsterdamse Kunstraad over het Kunstenplan 2021-2024. In Rotterdam adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over de subsidies in het Cultuurplan 2021-2024 en in Utrecht was dit de Advies Commissie Cultuurnota.