Productiehuizen en werkplaatsen

Productiehuizen en werkplaatsen ondersteunen jonge, beginnende theatermakers en bieden een overbrugging naar de professionele praktijk. Zij bieden de mogelijkheid te experimenteren en een eigen signatuur te ontwikkelen. Daarnaast ontstaan ook steeds meer netwerkplatformen waarbij talentontwikkeling centraal staat.

Ontwikkelinstellingen

In de basisinfrastructuur (BIS) worden in de periode 2021-2024 de volgende 'ontwikkelinstellingen' gefinancierd:

De Nieuwe Oost fungeert als talentgenerator. Het productiehuis heeft een interdisciplinair karakter en vertoont crossmediale podiumproducties.

DOX is een Utrechts huis voor jong podiumtalent dat zich richt op nieuwe ontwikkeling en experiment in dans, theater, muziek en film.

Grand Futura is gevestigd in Groningen en combineert talentontwikkelingsactiviteiten van het Grand Theatre én die van het netwerk Station Noord, dat uit nog dertien andere podiumkunstinstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe bestaat.

Korzo in Den Haag ondersteunt jonge getalenteerde artiesten en is een belangrijke dansproducent in Nederland.

Likeminds is een producent en netwerk van meerstemmige theatermakers die de stad gebruiken als inspiratiebron én podium.

Musicalmakers is het ontwikkelhuis voor de nieuwe Nederlandse musical in Amsterdam, waar gevestigde makers en jonge talenten experimenteren met originele verhalen uit de diverse samenleving.

Orkater is een collectief van makers dat zich met het succesvolle talentontwikkelingsprogramma Orkater/De Nieuwkomers constant op organische wijze blijft vernieuwen en verjongen.

Toneelschuur Producties in Haarlem is een productiehuis voor theatermakers van nu en straks. Niet het artistieke traject van Toneelschuur Producties, maar de ontwikkeling van de afzonderlijke makers staat centraal. Jaarlijks wordt er het Frans Lommerse Stipendium uitgereikt door Frans (voormalig directeur) aan een talent van zijn keuze bij Toneelschuur Producties.

Productiehuizen en werkplaatsen

Daarnaast worden er initiatieven gefinancierd vanuit het Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie en/of andere gemeentelijke of provinciale fondsen. Bij een productiehuis kun je een productie ontwikkelen voor een kleine tournee. Een werkplaats is bedoeld voor het ontwikkelen van een kleinere productie, met meer ruimte voor risico en experiment. Bij de talentontwikkelingsprogramma's ligt de nadruk meer op de lange-termijn-ontwikkeling en het opbouwen van een netwerk.

Atelier Oerol is de plek voor talentontwikkeling op het gebied van locatietheater. Jonge makers kunnen hier onderzoek doen en experimenteren in de publieke ruimte onder begeleiding van Oerol.

Bellevue Lunchtheater is een springplank voor nieuw, debuterend schrijftalent en een proeftuin voor oude rotten.

Dansateliers is een werkplaats voor hedendaagse dans in Rotterdam die subsidie krijgt van de gemeente Rotterdam.

DansBrabant in Tilburg stimuleert choreografen en dansers op (inter)nationaal niveau en wordt gesubsidieerd door o.a. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.

De Nationale Opera Studio is een tweejarig programma waarin jonge zangers en repetitors klaargestoomd worden voor een internationale operacarrière. De Opera Studio combineert workshops en coaching met een breed scala aan professionele ervaringen.

Frascati producties in Amsterdam produceert het werk van jonge, talentvolle theatermakers uit zowel binnenland als buitenland.

Het Huis Utrecht is een werkplaats voor makers met nieuwe ideeën. Het biedt (theater)makers en andere creatieven een plek en begeleidt hen in de ontwikkeling van hun plannen.

Hollandse Luchten is een productiehuis in Alkmaar voor eigenzinnige makers. Hier is ruimte voor experiment en onderzoek. De culturele broedplaats HAL25 vormt de thuisbasis. Hier is ruimte voor makers om te werken.

ICK Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent. De jonge choreografen werken nauw samen met de Company en de Academy.

Kasko is een productiehuis voor kleinschalig muziektheater en opera in Zwolle. Kameroperahuis biedt (inter-)nationaal carrièreperspectief aan jonge talentvolle opera- en muziektheatermakers. Het richt zich niet alleen op artistiek inhoudelijke ontwikkeling, maar ook en juíst op de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap.

Moving Futures organiseert in verschillende steden Moving Futures, een jaarlijks festival voor jonge makers. Daarnaast wordt er voor makers onder de naam Moving Forward een ontwikkeltraject uitgestippeld dat door verschillende instellingen wordt vormgegeven.

Oorkaan Academy leidt makers (regisseurs, choreografen, mimemakers etc.) met een specifieke interesse in muziek en virtuoze musici op in de 'Oorkaan Methode'.

Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) fungeert als een werkplaats voor jonge, talentvolle makers die multidisciplinaire projecten ontwikkelen voor popzalen.

PLAN ondersteunt de nieuwste generatie makers van theater, dans en circus. PLAN is een platform waarin producenten, podia én festivals samenwerken. Veelbelovende talenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun handtekening, het cultureel ondernemerschap, de opbouw van publiek en de zichtbaarheid van hun werk.

Productiehuis Theater Rotterdam is een theaterlaboratorium voor talentontwikkeling onder Theater Rotterdam. Aankomende en gevestigde theatermakers uit Rotterdam en daarbuiten kunnen hier hun grenzen verkennen en verleggen en aan hun eigen signatuur werken.

SoAP Maastricht is een platform dat vanuit de inhoud van de projecten, en altijd in relatie tot de artistieke praktijk van de maker, samen het parcours uitstippelt. Deze flexibele aanpak vormt de identiteit van SoAP, dat als doorgaand bewegend platform telkens opnieuw op zoek gaat naar de randvoorwaarden om het creatieproces vorm te geven.

Theaterproductiehuis Zeelandia geeft (jonge) professionele makers uit Nederland en Vlaanderen kansen om voorstellingen te maken met een Zeeuwse invalshoek. Sommige producties gaan op tournee door Nederland en Vlaanderen. Daarnaast worden er locatievoorstellingen gemaakt die de kern vormen van het Zeeland Nazomerfestival.

Veem House for Performance is een internationaal coproductieplatform voor de hedendaagse podiumkunsten in Amsterdam en richt zich met name op mime en bewegingstheater.

VIA ZUID is een talentontwikkelingsorganisatie voor de professionele podiumkunsten in en vanuit Limburg. VIA ZUID ondersteunt beginnende, talentvolle makers, zoals choreografen, performers, regisseurs, schrijvers en componisten op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk.