Faq hoe start ik als binnenschools docent?

Onderzoek welke bevoegdheid jij nodig hebt om te kunnen starten als docent. Bekijk wat er bij de sollicitatieprocedure en aanstelling komt kijken. Je kunt zowel in het primair als voortgezet onderwijs les gaan geven. Waarin zij verschillen lees je hieronder.

Bevoegdheid

Op je diploma staat voor welk type onderwijs je bevoegd bent. Heb je de hbo-opleiding tot docent beeldend, muziek, theater (artist educator in theater) of docent dans afgerond? Dan heb je een eerste- en tweedegraads lesbevoegdheid voor het onderwijs. Heb je een bevoegdheid voor het lesgeven op een middelbare school, dan kun je datzelfde vak ook geven op een basisschool. Heb je alleen een diploma van een kunstvakopleiding dan mag je wel lesgeven, maar niet zelfstandig voor de klas staan. Wil je dat graag? Dan zul je een bevoegdheid moeten halen.

Met een eerstegraads bevoegdheid kan je ook lesgeven op het mbo. Om les te kunnen geven op het hbo moet je een masteropleiding hebben afgerond, zoals bijvoorbeeld de Master Kunsteducatie, Master leren en innoveren of Onderwijskunde. In sommige gevallen kun je de masteropleiding volgen nadat je bent aangenomen.

Direct naar:

Werken als docent

Primair onderwijs

Basisscholen besteden steeds meer aandacht aan kunstonderwijs. Dit komt onder andere door stimuleringsregelingen van de overheid, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en Meer Muziek in de Klas. Schoolsoorten die veel aan kunsteducatie doen zijn onder andere kunstmagneetscholen en brede scholen. De rol en visie van de Interne Cultuurcoördinator (ICC), schooldirectie en de ouders is vaak van groot belang als het gaat om cultuuronderwijs. Veel basisscholen hebben/nemen eigen kunstvakleerkrachten in dienst.

Voortgezet onderwijs

Sommige middelbare scholen bieden kunstvakken aan als eindexamenvak. Op andere scholen worden de kunstvakken alleen in de onderbouw gegeven. Er zijn ook zogenaamde cultuurprofielscholen, bij hen zit kunst stevig in het curriculum van de school. Het verschilt per school welke kunstvakken worden aangeboden en hoe zichtbaar de kunstvakken zijn in het curriculum van de hele school. Muziek en beeldende vakken komen vaker voor dan dans en drama. Stel voor jezelf vast wat jouw criteria zijn op het gebied van signatuur, niveau, leeftijdsgroep en grootte van de school én het belang dat een school aan kunstvakken hecht.

De aanstelling

Een baan als kunstvakdocent of vakleerkracht is vaak parttime. Dat betekent dat je soms meer dan één baan nodig hebt om van te kunnen leven. Realiseer je dat meerdere baantjes extra werk betekent, in de vorm van vergaderingen, reizen en voorbereiding. Een volle baan in het onderwijs gaat uit van 27 lesuren. Voorbereiding, nazorg, vergaderingen etc. worden niet apart vergoed. Inschaling voor het salaris gaat volgens de cao onderwijs op basis van dienstjaren.

Solliciteren

Vervanging is een goede manier om binnen te komen, maar biedt geen recht op een vaste baan. Vacatures bij scholen kun je o.a. vinden bij diverse vacaturesites. Vergeet niet de school waar je stage liep; daar heb je al laten zien wat je in huis hebt. Maak in een sollicitatiebrief of gesprek duidelijk wat jij de school te bieden hebt. Scholen zijn vooral geïnteresseerd in je didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten en ervaring. Het geven van een proefles of schrijven van een leerplan kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.