Stappenplan album maken

Een album/cd maken kost veel tijd en geld. Een plan van aanpak geeft je houvast en helpt je om belangrijke stappen te doorlopen.

1. Formuleer wat je wilt maken

Bedenk voor jezelf wat voor soort cd je wilt maken: met wie (extra musici, producer, mixer, masteraar), voor wie, welke nummers, welke sound, etc. Op basis daarvan bepaal je ook wat er nodig is om dat te realiseren.

2. Bepaal de ondernemingsvorm

Als je cd een gezamenlijk project is, is het belangrijk de taken duidelijk te verdelen: wie doet de financiering en wie doet de administratie en boekhouding. Ook kies je een geschikte rechtsvorm in verband met belastingen en aansprakelijkheid.

3. Maak een planning

In een goede planning maak je onderscheid in fasen: schrijven, repeteren, pre-productie, opnames, mixen, mastering, albumpresentatie, distributie en promotie. Vergeet niet dat latere fasen al in een eerder stadium voorbereid moeten worden.

4. Oriënteer je op de studio

Zodra de nummers zijn geschreven, gerepeteerd en de pre-productie is gestart, is het goed om het traject van opname, mix en master te bekijken. De keuzes die je gaat maken hebben namelijk artistieke, organisatorische en financiële consequenties. Welke studio’s hebben qua apparatuur en mogelijkheden dat te bieden wat jij nodig hebt? Vraag voorbeelden van eerdere opnames die er gemaakt zijn en kijk of ze ervaring en affiniteit hebben met jouw muziekstijl en werkwijze.

5. Maak een begroting

Op basis van je planning bekijk je per fase wat de kosten zijn of hoeveel geld je ervoor over hebt. Denk aan studiokosten; het masteren, het persen van een bepaald aantal cd’s, artwork, huur van (extra) apparatuur, reiskosten, catering, reparaties, eventuele producer, gastmuzikanten en de promotie.

Reken vervolgens uit hoeveel cd’s je moet verkopen om uit de kosten te komen en onderzoek extra financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding, subsidies, sponsoring, leningen en verkoop bij voorintekening. Betaal je de productie met eigen geld, maak daar dan goede afspraken over en leg deze vast. Leg ook de verdeling van de opbrengsten vast. Kijk of je samen met de cd andere producten kunt ontwikkelen die geld kunnen opleveren (merchandise).

6. Zoek een technicus en/of producer

Kies een technicus en/of producer waar je graag mee wil werken, die past bij je budget en opname-ideeën en die vertrouwd is met de betreffende studio. Maak goede afspraken over de honorering en hoe ver de bemoeienis mag gaan. Als het te duur wordt kun je ook een ervaren collega-musicus vragen om onafhankelijke adviezen die het niveau omhoogtillen. Probeer alle stappen die je niet kunt uitbesteden op te vangen binnen de band. Lees literatuur over opnameprocessen en muziekproductie.

7. Bereid de opnames voor

Zijn er afspraken vastgelegd, dan kun je beginnen met het huren van apparatuur en een ruimte. Doe zoveel mogelijk voorwerk buiten de studio, zodat je je studiotijd gebruikt voor de opnames. Denk naast de pre-productie bijvoorbeeld aan het regelen van de mechanische reproductierechten met Buma/Stemra; bedenk welke coderingen er nodig zijn op de cd (ISRC, AV-code), en het hoesje (barcode) en vraag deze aan en bepaal de volgorde van de muziek voordat je je cd laat masteren.

Direct naar:

Auteursrecht

8. Neem de muziek op, edit, mix en master

Zorg dat er tussen de verschillende sessies voldoende tijd zit voor het luisteren en het voorbereiden van de volgende stappen. Zorg dat aan het eind van deze stap ook het artwork klaar is. Maak foto’s, video’s en geluidsopnamen van het opnameproces, zodat je dit bij je publiciteit kunt gebruiken. Laat alvast wat van je horen via internet.

9. Regel de distributie

In de regel blijf je zelf de eigenaar van de master. Je kunt de hele distributie zelf regelen, maar kijk ook of je samen kunt werken met een distributeur of een platenlabel. Zorg ook dat de digitale distributie geregeld is.

10. Organiseer een release

Zorg dat je cd een nieuwswaardige gebeurtenis wordt. Organiseer een presentatie, regel interviews, recensies en optredens. Zorg tegelijkertijd dat je cd op zoveel mogelijk plekken verkrijgbaar, zichtbaar en hoorbaar is (luisterpaal, radio, tv). Bereid je voor op deze momenten, waarbij het om meer zal gaan dan alleen je muziek. Probeer de aandacht voor je cd te verlengen door extra releases die van de cd zijn afgeleid: filmpjes, bonustracks, live-opnames etc.

11. Zorg voor een goede follow-up

Handel alle financiën na de opname zo snel mogelijk af, zodat je professionele relaties goed blijven. Evalueer het opnameproces om er voor een volgende keer van te leren.