Gesubsidieerde jazzensembles

Één jazzensemble wordt gesubsidieerd binnen de basisinfrastructuur en enkele anderen via het Fonds Podiumkunsten. Alle overige ensembles kunnen vaak op steun rekenen vanuit de gemeente.

Basisinfrastructuur

Binnen de landelijke basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 ontvangt één ensemble subsidie van de overheid:

Metropole Orkest speelt jazz, pop, soul, funk, cabaret, musicals, filmmuziek en wereldmuziek. Van nu en van langer geleden.

Fonds Podiumkunsten

De volgende ensembles krijgen een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten:

Artvark Saxophone Quartet is een saxofoonkwartet dat een mix brengt van jazzrepertoire met popmuziek en klassieke muziek. Het kwartet bestaat uit saxofonisten Rolf Delfos, Bart Wirtz, Mete Erker en Peter Broekhuizen. De muziek wordt in veel gevallen geschreven en gearrangeerd door de musici zelf. Naast de kwartetconcerten zijn er samenwerkingen met artiesten en groepen uit verschillende genres en disciplines.

Boi Akih is een ensemble dat in wisselende samenstelling jazz brengt met invloeden uit verschillende muziektradities en genres. De kern van de groep wordt gevormd door vocalist Monica Akihary en gitarist Niels Brouwer. Musici met diverse culturele achtergronden werken in de producties vaak met hen samen.

Jazz Orchestra of the Concertgebouw is een bigband dat met een vaste kern jazzmusici repertoire brengt, gestoeld op de Amerikaanse bigbandtraditie. Jazz Orchestra of the Concertgebouw brengt onder leiding van de Amerikaanse dirigent Dennis Mackrel populair repertoire dat verwant is aan verschillende popmuziekstijlen. Daarnaast werkt de bigband met de dirigent Rob Horsting onder andere aan eigen repertoire, dat vaak is geschreven door leden van de groep. Bij deze concerten worden ook Nederlandse jazzartiesten als gast betrokken.

Paul van Kemenade Quintet is een saxofonist en bandleider die programma’s op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek uitvoert. Paul van Kemenade heeft in de loop der jaren verschillende projecten geïnitieerd waaronder samenwerkingen met gerenommeerde jazzartiesten uit binnen- en buitenland. Op gebied van educatie leidt Paul van Kemenade het Zuid Nederlands Workshop Orkest voor jazztalenten tussen 15 en 25 jaar.

Tonality is de organisatie waarin de activiteiten van het Rembrandt Frerichs trio zijn verenigd. Het trio bestaat naast pianist Frerichs uit bassist Tony Overwater en slagwerker Vinsent Planjer. Het trio combineert in de producties jazz en geïmproviseerde muziek met barok en Perzische muziek. Het trio speelt ook deels op een instrumentarium van oude instrumenten zoals de fortepiano en violone. Vaak wordt er met internationale gasten opgetreden.

Structurele subsidies van lagere overheden

Ook provincies en gemeenten verstrekken meerjarige subsidies. Een aantal landelijk bekende gezelschappen ontvangt meerjarige subsidie van een (grote) gemeente. In Amsterdam adviseert de Amsterdamse Kunstraad over het Kunstenplan.