Beroepsverenigingen en vakbonden

Beroepsverenigingen en vakbonden behartigen belangen en kunnen advies geven over de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld over fianciële, fiscale en juridische zaken. Je kunt je aansluiten bij één of meerdere organisaties.

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen of vakbonden hanteren soms studenten- of starterstarieven. Je kunt je meestal ook gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

BAM! Popauteurs is de beroepsvereniging voor de nieuwe generatie songwriters, artiesten en dj's in de popmuziek. Doelen zijn: rechtvaardige verdienmodellen en kennisdeling.

Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) is er voor componisten in de reclame, film, jingles en gamemuziek. BCMM zet zich o.a. in om het inkomen van Nederlandse mediacomponisten te behouden. Er is een studententarief voor de contributie.

Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) behartigt de belangen en ondersteunt en adviseert improviserende musici bij het ontwikkelen van hun beroepspraktijk en hun maatschappelijke positie. Vanaf december 2022 gaan BIM en de Kunstenbond samen verder, de BIM blijft hierbij als zelfstandige vereniging bestaan.

Music Managers Forum Nederland (MMF NL) is een brancheorganisatie voor muziekmanagers. Het MMF is een platform waar problemen en aandachtspunten binnen de muziekindustrie besproken worden. Het MMF NL is bedoeld voor managers die in Nederland werken en/of Nederlandse artiesten vertegenwoordigen.

Nederlandse Agenten Associatie (NAA) is een belangenvereniging. Bij de NAA zijn agentschappen/managementbureaus aangesloten. Deze agentschappen zijn werkzaam als zakelijk en artistiek begeleiders van uitvoerend en creatief kunstenaars, onder wie acteurs, regisseurs, (scenario)schrijvers, presentatoren en cabaretiers die werkzaam zijn in de theater-, televisie-, film- en muziekwereld.

Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen biedt de leden, Nederlandse zangdocenten van alle genres, de mogelijkheid van en met elkaar te leren. Er is een studententarief voor de contributie.

Nieuw Geneco, het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. Het doel is om het scheppen van nieuwe muziek te bevorderen en de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten.

Vrije KNTV is een beroeps- en belangenvereniging voor musici.

Beroepsverenigingen Muziek (BvM) is een koepel van beroepsverenigingen op het gebied van muziek en muziekeducatie. Het doel van de samenwerking is een sterke, collectieve stem te vormen voor de professionele musici en muziekdocenten in Nederland.

Vakbonden

Kunstenbond heeft een aparte vakgroep Muziek waarin ook de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) valt. Daarnaast werken zij vanaf december 2022 samen met BIM.

CNV is een vakbond voor kunstenaars, auteurs, artiesten, koren en iedereen die zich bezighoudt met kunst en cultuur.

Algemeen

Artiesten Belangen Centrum (ABC) is een brancheorganisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. Het ABC is in het leven geroepen om knelpunten in het werkveld van professionele artiesten en musici op te lossen zowel onderling als op nationaal beleidsniveau. Daartoe verstrekt zij vakgerichte informatie, organiseert zij netwerkbijeenkomsten en beroepsondersteunende activiteiten.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van professionele podiumkunstenaars in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen. Daarnaast organiseert de NAPK netwerkbijeenkomsten.

Platform voor Freelance Musici (PvFM) wil een sleutelpositie innemen tussen de verschillende kunstenvakbonden en andere culturele belangenorganisaties voor klassiek opgeleide musici. Het PvFM streeft naar betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij.

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital.