Faq hoe financier ik mijn eerste film?

Je eerste film na je eindexamenfilm heeft vaak een bescheiden budget. Hoe kom je aan middelen om net iets meer te kunnen realiseren? Je kunt dat op verschillende manieren aanpakken.

Fondsen

Subsidies van de specifieke film- en televisiefondsen zijn bestemd voor professionele film- en televisiemakers. Als student kom je daar niet voor in aanmerking, na je afstuderen kun je wel een aanvraag indienen.

Op basis van het onderwerp van je film kun je ook op zoek gaan naar particuliere fondsen. Veel fondsen hebben het mogelijk maken van voorlichting over specifieke, maatschappelijk relevante zaken als doelstelling. Vind je fondsen waarvan het werkterrein raakvlakken heeft met het onderwerp van je film, vraag dan naar de voorwaarden voordat je een aanvraag indient.

Direct naar:

Fondsen

Sponsors

Bekijk welke aanknopingspunten voor sponsoring er in je script staan. Loop alle scènes door en maak een lijst van voorkomende producten. Zoek uit welke fabrikanten of importeurs deze producten leveren. Achterhaal adressen en telefoonnummers. Bel de bedrijven met de vraag aan wie je je sponsorverzoek kunt richten. Noteer naam, initialen en functie, ook van degene die je deze informatie geeft. Denk ook aan facilitaire sponsoring, of sponsoring in natura. Mocht je film uitgezonden worden via de NPO dan zijn sponsoring en product placement gebonden aan de regelgeving die is vastgelegd in de Mediawet. Zoek daarom van te voren goed uit wat er wel en niet mogelijk is.

Schrijf je verzoek op maximaal een A4'tje. Maak duidelijk wat je wilt, zonder exacte bedragen te noemen. Geef aan wie je bent en wat je gaat maken. Beschrijf je filmverhaal in één zin. Vermeld de omroep die de film zal uitzenden en geef de andere distributie- en vertoningsmogelijkheden aan.

Als tegenprestatie voor een sponsorbijdrage kun je product placement bieden, en vermelding van naam en logo in aftiteling en op publiciteitsmateriaal.

Direct naar:

Sponsoring

Participatie van voormalige stagegevers

Wellicht wil een producent bij wie je tot tevredenheid stage hebt gelopen, je helpen bij het realiseren van je eerste film. Vaak bestaat deze hulp uit de bekostiging van materiaal dat je nodig hebt voor de opnamen. Een gebruikelijke tegenprestatie is het maken van een 'making of' van een van zijn nieuwe producties.

Crowdfunding

Je kunt ook een sponsoractie houden onder je eigen familie en vrienden en iedereen die je weet te betrekken bij je project. Je werft zelf, of met behulp van een bemiddelaar (Cinecrowd of Voordekunst.nl), liefhebbers die allemaal een klein bedrag schenken. Zo wordt in een aantal weken tijd een bedrag opgehaald dat kan variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. In ruil voor hun donatie ontvangen de donateurs een beloning in natura (reward).

Direct naar:

Crowdfunding

Overeenkomsten

Leg alle afspraken die je maakt schriftelijk vast. Er bestaan standaard product placement overeenkomsten, sponsorovereenkomsten (bedrijven) en schenkingsovereenkomsten (particulieren). Fondsen hebben normaliter eigen overeenkomsten of sturen een toekenningsbrief met voorwaarden.