Stappenplan sponsoring

Sponsoring kan in geld of in natura. Ook kun je een goede naam aan je project verbinden (dat geldt ook voor de sponsorende partij). Het brengt ook werk met zich mee: je moet wensen, onderhandelen, samenwerken, verantwoording afleggen en compromissen sluiten. Kijk ook hoe anderen het doen en vraag hoe zij het hebben aangepakt.

1. Waarom wil je een sponsor?

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een sponsor in vergelijking met andere financieringsvormen? 
 • Hoeveel tijd kost het me?
 • Hoe groot moet/kan het sponsordeel zijn in de gehele financiering?

Direct naar:

Sponsoring

2. Bepaal waarom je een interessante partner bent

Zorg dat je helder hebt waar je voor staat en wat je imago is: de sponsor moet een positieve associatie met jouw project of persoon hebben. De volgende onderwerpen kunnen daarbij van groot belang zijn:

 • Wie is je publiek: de sponsor zal waarschijnlijk, via jou, zijn netwerk willen uitbreiden.
 • Welke activiteiten kun je aanbieden voor werknemers en relaties?
 • Weet op welke locatie je project plaatsvindt en wat de uitstraling daarvan zal zijn.
 • Hoe biedt jouw project de sponsor de mogelijkheid zich te onderscheiden van anderen? Kan hij met jouw project een meerwaarde aan zijn product geven? Kan hij zijn personeel motiveren of zijn klanten stimuleren?

3. Bepaal wat je van een sponsor wilt

Wat is voor jouw project het belangrijkst:

 • Geld
 • Middelen in natura/ faciliteiten
 • Garantstelling
 • Communicatie/publiciteit
 • Een specifieke doelgroep bereiken
 • Kennis

4. Bepaal wat voor soort sponsoring je wilt

Er zijn verschillende sponsoring-constructies denkbaar:

 • Één sponsor: je biedt de sponsor exclusiviteit
 • Meer sponsors: je biedt de sponsors een standaardpakket
 • Differentiatie: één hoofdsponsor, enkele subsponsors

5. Maak een lijst van potentiële sponsors

Zoek sponsors die bij jouw werk of project passen wat betreft imago, product, locatie, doelgroep en schaal van opereren: lokaal, regionaal of (inter)nationaal.

Tip: Begin met een longlist van sponsors en wat je te bieden hebt/geboden wilt krijgen en ga dan strepen tot je een shortlist hebt.

6. Leg contact met de juiste persoon

Als je hebt besloten welke mogelijke sponsors je wilt benaderen neem je contact op. Bel eerst om te informeren, zodat je weet aan wie je je verzoek moet richten.

7. Presenteer jezelf

Nadat je contact hebt gelegd en je bent tot een afspraak gekomen, is het zaak je voor te bereiden op de presentatie van je project. Maak hier tijd voor vrij. Kom met een concreet voorstel dat bij de sponsor past. Investeer in een goed verzorgde, enthousiaste en overtuigende presentatie. Zorg dat er ruimte en mogelijkheden zijn voor overleg. Luister goed naar de wensen van de sponsor.

Direct naar:

Presenteren

8. Maak heldere afspraken

Als je tot een deal over gaat met de sponsor moet je zorgen dat je concrete afspraken maakt en deze in een contract vastlegt.

Direct naar:

Onderhandelen

9. Evalueer het project

Een evaluatie van het project na afloop is heel belangrijk. Beide partijen moeten weten wat goed is gegaan, wat beter had gekund en waarom, zodat je langer of vaker met elkaar in zee kan! Of weet waar je bij een andere sponsor op moet letten in het vervolg.