Overzicht sociale zekerheid, voorzieningen en verzekeringen

Het begrip sociale zekerheid is een verzamelterm voor voorzieningen en verzekeringen. Sommige zijn wettelijk verplicht en algemeen geldend of voor een bepaalde groep, anderen zijn op vrijwillige basis. Sociale verzekeringen zijn onder te verdelen in volksverzekeringen, die voor iedereen gelden, en werknemersverzekeringen, die alleen voor mensen in loondienst gelden.

Overzicht sociale zekerheid

Sociale verzekeringen Regeling Premieafdracht
Volksverzekeringen: voor iedereen die in Nederland woont AOW, ANW, WLZ, AKW Belastingdienst
Werknemersverzekeringen: voor werknemers in loondienst WIA, WW, ZW, WAZO via loon
Recht op basisverzekering geneeskundige hulp Zvw Zorgverzekeraar + Inkomensafhankelijke bijdrage aan Belastingdienst
Voorzieningen Regeling Premieafdracht
Sociale voorzieningen: onder bepaalde voorwaarden WWB, Wajong, IOAZ, Bbz, TW geen
Voor werknemers pensioen via loon
Voor zelfstandigen pensioen zelf regelen

Verzekeringen

Er zijn veel andere verzekeringen. Sommige zijn speciaal voor zelfstandigen, anderen voor werknemers én zelfstandigen. Verzekeringen moet je zelf afsluiten, ook al zijn sommigen wettelijk verplicht (bijvoorbeeld voor auto's) en moet je andere soms afsluiten om ergens aan deel te kunnen nemen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor je school, of een opstalverzekering als je een huis koopt met een hypotheek). 

Algemeen Voor wie
Motorrijtuigen: schade aan derden wettelijk verplicht via WAM (Wet aansprakelijkheid Motorrijtuigen) voor eigenaren van motorrijtuigen
Schade aan derden (WA particulier) Iedereen
Schade door brand en diefstal Huiseigenaren, huurders, bedrijven, reizigers
Schade aan huis/schip (opstal) Huis/booteigenaren en bedrijven
Schade aan, verlies van instrumenten, kostbaarheden Instrument-bezitters, wel verschil in professioneel of amateur gebruik
Rechtsbijstand Iedereen, bij juridische geschillen
Uitvaartverzekering Iedereen, bij sterfgevallen
Voor zelfstandigen Waarvoor
WA Beroep en bedrijf Schade aan derden bij beroepsuitoefening
AOV Inkomsten in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Vergelijking werknemers en zelfstandigen

Voor zelfstandigen en werknemers gelden andere voorzieningen. Hieronder in schema een vergelijking bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Soort voorziening Werknemer / artiest via artiestenregeling Zelfstandigen
Inkomen bij werkloosheid, WW Ja, indien voldaan wordt aan referte-eis Nee, zelf regelen
Inkomen bij ziekte, ZW Ja, max. 2 jaar loondoorbetaling door werkgever of via ZW Nee, zelf regelen
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid, WIA Ja, onder voorwaarden via de WIA Nee, zelf regelen