Faq fair practice

Wat is het precies en hoe doe je dat? Fair practice gaat over een eerlijke compensatie voor arbeid en over de omstandigheden waarin je dat doet. Waarom is fair practice belangrijk? En waar moet je eigenlijk op letten als je zelf een duurzame arbeidspraktijk op wilt zetten?

Waarom fair practice

De financiële crisis en de daarop volgende bezuinigingen op kunst- en cultuurbudgetten hebben hun sporen nagelaten. Veel organisaties doen een beroep op hun eigen reserves en op de gedrevenheid en zelfredzaamheid van hun werk- en opdrachtnemers om het hoofd boven water te houden. Zorgen hierover doen het gesprek over fair practice oplaaien. Want fair practice is essentieel voor een gezonde sector en een duurzame carrière. Wat jij daar zelf aan kunt doen?

Neem je verantwoordelijkheid

Of je nou zzp’er, werknemer of werkgever bent: jij bent allereerst zelf verantwoordelijk voor je functioneren. Wat zijn jouw normen en waarden en heb je dit duidelijk uitgesproken naar je collega’s, opdrachtgever of projectteam? En misschien nog wel belangrijker: handel ook naar je principes. Vind je ‘gratis’ (over)werken niet oké? Doe dat dan niet en vraag het ook niet van anderen.

Weeg het resultaat

Kijk kritisch naar wat een opdracht of baan jou oplevert. Denk daarbij in elk geval aan je (artistieke) ontwikkeling, de ontwikkeling van je netwerk en natuurlijk het financiële aspect. Bijvoorbeeld: krijg je weinig betaalt, maar levert de opdracht je wel een nieuw netwerk op en kun je je door dit project artistiek ontwikkelen? Dan kan het nog steeds interessant zijn om het project aan te pakken. Het omgedraaide kan ook gebeuren: je krijgt een goede som geld geboden, maar het project levert je geen netwerk of ontwikkeling op. Moet je het dan wel doen? Deze afwegingen veranderen in de loop van je carrière en kunnen ook afhangen van de partij waarmee je werkt.

Weet wat je waard bent

Wat is een redelijke vergoeding voor jouw ervaring en kwaliteiten? Je kunt je laten voorlichten over prijsstellingen door beroepsverenigingen of er een cao op naslaan. Vergeet ook je netwerk en collega’s niet te raadplegen. Ben jij zzp’er, zorg er dan voor dat je goed uit kunt leggen waarom je een bepaald uurtarief hanteert. Jij moet namelijk ook je verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen en kantoor- en administratielasten zien te bekostigen - een werknemer hoeft dat niet. Ben je een werknemer, dan wil je een salarisvoorstel doen dat past bij jouw ervaring. Als je weet waar je ongeveer op uit moet komen, en dit kunt beargumenteren, dan wordt onderhandelen opeens een stuk makkelijker. Wat dus in ieder geval niet fair practice is? Een zzp’er die hetzelfde uurtarief ontvangt als iemand in loondienst.

Zoek houvast bij bestaande richtlijnen

In binnen- en buitenland wordt er door diverse organisaties aan richtlijnen gewerkt die fair practice moeten stimuleren. In Nederland is in 2017 bijvoorbeeld de richtlijn voor kunstenaarshonoraria gepubliceerd. Deze richtlijn is speciaal voor beeldend kunstenaars die meedoen aan exposities die niet op verkoop van eigen werk gericht zijn. In Engeland bestaat een vergelijkbaar initiatief en in Amerika heeft W.A.G.E een keurmerk en ‘fee calculator’ ontwikkeld voor diverse disciplines. Bekijk onderstaande links voor voorbeelden en richtlijnen.

Kortom; zorg ervoor dat je jezelf en je medewerkers, goed betaalt, niet overbelast en dat je een fijne werkomgeving creëert.

Direct naar:

Contracten