Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervallen. De VAR was een inschatting van de Belastingdienst van de mate van jouw ondernemerschap en gaf duidelijkheid over de fiscale status van je arbeidsrelatie. Zo wisten je opdrachtgevers of ze loonheffingen en sociale premies moesten inhouden. Als de opdrachtgever hier nu zekerheid over wil, kun je werken met modelovereenkomsten.

Geen handhaving tot 2025

Sinds de start van de wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De handhaving van de wet is daarom opgeschort. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Er wordt gewerkt aan vervanging van deze wet. In de toekomst kan een opdrachtgever met behulp van een webmodule een opdrachtgeversverklaring aanvragen die vooraf zekerheid biedt van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Direct naar:

Modelovereenkomst

Vier soorten VAR

Er bestonden vier soorten VAR. Alleen een VAR-wuo of VAR-dga gaf opdrachtgevers zekerheid dat ze achteraf geen aanslag voor loonheffingen en sociale premies kregen. De Belastingdienst bepaalde welke VAR je kreeg. Er werd gekeken naar (verwachte) winst, aantal opdrachtgevers, je ondernemersrisico, hoeveel tijd je in de onderneming steekt en of je je als onderneming presenteert.

  • VAR-winst uit onderneming (VAR-wuo) kreeg je als de Belastingdienst je als zelfstandig ondernemer beschouwt. Het gaf opdrachtgevers zekerheid dat er geen loonheffingen en sociale premies meer betaald hoefden te worden.
  • VAR-inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van vennootschap (VAR-dga) kreeg je als je directeur-grootaandeelhouder (dga) bent en de inkomsten uit je werkzaamheden voor rekening en risico komen van de vennootschap. Dit is alleen van toepassing als je een bv hebt opgericht.
  • VAR-resultaat overige werkzaamheden (VAR-row) kreeg je als de Belastingdienst je inkomsten niet beschouwt als winst uit onderneming. Opdrachtgevers moesten zelf toetsen of er sprake was van een (fictief) dienstverband en of ze loonheffingen moesten inhouden. Bij een verkeerde inschatting kon de Belastingdienst achteraf nog aankloppen bij opdrachtgever én opdrachtnemer.
  • VAR-loon kreeg je als de Belastingdienst je inkomsten beoordeelde als loon uit dienstbetrekking, bijvoorbeeld omdat je verplicht bent instructies op te volgen, en je tijdens ziekte en vakantie doorbetaald werd. Aan deze VAR had je niets, het betekende alleen maar dat je in loondienst was.

VAR-wuo: Vrijwaring en controle achteraf

Na het invullen van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelde de Belastingdienst de daadwerkelijke situatie. Het kon zijn dat je inkomsten belast werden als resultaat overige werkzaamheden, in plaats van als winst uit onderneming. Dan betaalde je meer belasting omdat je dan minder belastingvoordelen hebt en kreeg je waarschijnlijk ook geen nieuwe VAR-wuo. Je opdrachtgevers werden niet ‘gestraft’, ze kregen geen (na)heffing voor loonbelasting en sociale premies.

De opdrachtgever moest wel een kopie van jouw geldige var en van jouw identiteitsbewijs bewaren. Beide partijen moesten te goeder trouw zijn, als bleek dat je redelijkerwijs had kunnen weten dat het om een dienstverband ging, dan gold de vrijwaring niet.

Artiesten mochten (tot 1 mei 2016) alleen een factuur sturen voor hun optreden als ze een VAR-wuo hadden. Zonder deze VAR moest een artiest zich laten verlonen via de artiestenregeling.