Wat kost een tussenpersoon?

Maak goede en duidelijke afspraken over de kosten van de tussenpersoon en hoe die worden berekend. Voor welke diensten betaal je en wat is een redelijk percentage voor deze tussenpersoon om te verdienen?

Waarover wordt een percentage gevraagd?

Leg vast over welk deel van de inkomsten de tussenpersoon een percentage mag berekenen en of dat percentage al dan niet aan een maximum is gebonden (bijvoorbeeld bij een serie voorstellingen, waarbij maar één contract gemaakt behoeft te worden). Bij exclusiviteits-contracten komt het voor dat over alle verdiensten een percentage moet worden afgedragen. Ook al heeft de tussenpersoon geen diensten verricht. Dat is onredelijk. Er moet een aantoonbaar verband bestaan tussen de diensten van de tussenpersoon en het door hem belaste werk van de artiest.

Wat is een redelijk percentage?

De hoogte van het percentage hangt af van de kwaliteit, kwantiteit en het soort dienst dat verricht wordt. In het algemeen moet gerekend worden op een percentage van 10 tot 15% van de netto-inkomsten als er alleen wordt bemiddeld en geboekt. Hierbij hoort dan de contractafhandeling vanaf de opstelling en verzending tot aan het sturen van de rekening en het innen van de financiën. De kosten verbonden aan de eventuele loonadministratie staan hier los van. Verricht de tussenpersoon meer diensten, bijvoorbeeld in de uitvoering, productie en verspreiding van publiciteitsmateriaal dan kan het percentage oplopen tot 25%.  

De vaststelling van het percentage kan het beste plaatsvinden aan de hand van een offerte van de te verrichten diensten met daaraan gekoppeld de (te verwachten) inkomsten en uitgaven. Daaruit is ruwweg te berekenen wat de diensten kosten, wat de optredens jou kosten en wat er voor beide partijen aan reële inkomsten overblijft. 

Door bij een langdurige samenwerking met een tussenpersoon eens per jaar (bij de verlenging van de overeenkomst) deze procedure te herhalen, ontstaat er een steeds nauwkeuriger inzicht. Dat levert dan meteen de mogelijkheid om de voorwaarden uit de overeenkomsten naar boven of beneden bij te stellen.