Vakmedia

Hieronder een overzicht van vakbladen, boeken en netwerken over kunsteducatie in verschillende disciplines.

Vaktijdschriften

Cultuur+Educatie
Cultuur+Educatie (LKCA) is het tijdschrift over onderzoek naar kunst en cultuur op school en in de vrije tijd.

Art Education Journal
Tijdschrift van de National Art Education Association over allerlei onderwerpen aangaande professionale kunsteducatie.

DansDocent wordt één keer per jaar (in juni) gepubliceerd in een geprint magazine. In deze glossy staan de meest actuele, urgente en inspirerende artikelen die het afgelopen seizoen in dit online magazine gepubliceerd zijn.

EPTA Pianobulletin
Het blad verschijnt driemaal per jaar en bevat omvangrijke en diepgaande artikelen die het gehele werkveld van pianospelen en lesgeven omvatten.

Kunstzone
Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.

De Pyramide
Tijdschrift over muziekeducatie dat wordt uitgegeven door Stichting Gehrels muziekeducatie.

Publicaties van Uitgeverij Valiz
Een internationale uitgeverij voor kunst, theorie, kritiek en stadscultuur. De boeken stimuleren kritisch denken en interdisciplinaire inspiratie, met nadruk op de verbinding tussen culturele disciplines en sociaalpolitieke thema’s. Zie bijvoorbeeld de boeken: Wicked Arts Assignments (Heijnen, Bremmer eds., 2020), No School Manifesto (2020) en De Antennae-Arts in Society serie van boeken.

Enkele van deze vakbladen vind je ook terug in de bibliotheken en mediatheken van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hier lees je ze gratis en/of makkelijk online.