Monumenten

Een monument is een overblijfsel van architectuur, nijverheid of kunst en kan een gedenkteken zijn dat een historische gebeurtenis of persoon symboliseert.

Op deze pagina

Extra

Soorten monumenten

Rijksmonumenten
Gebouwen of objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Provinciale monumenten
Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen. Dat hoeven niet altijd alleen panden te zijn. Denk ook aan dijken en grenspalen.

Gemeentelijke monumenten
Door de gemeente benoemde monumenten, zoals panden die van plaatselijk of regionaal belang zijn.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Gebouwen of objecten binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht krijgen niet automatisch de status van beschermd monument.

Mobiel erfgoed
In het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) zijn historische vervoermiddelen geregistreerd en geïnventariseerd. Zij worden verdeeld in de sectoren water, rail, weg en lucht.

Werelderfgoed
Culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien uitzonderlijk en onvervangbaar zijn. Alleen als een monument is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag het de titel Werelderfgoed dragen. Op de UNESCO Werelderfgoedlijst prijken 12 werelderfgoederen uit Nederland: Schokland en omgeving, de Hollandse Waterlinies, de molens van Kinderdijk-Elshout, de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao, het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, droogmakerij de Beemster in Noord-Holland, het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht, de Waddenzee, de grachtengordel van Amsterdam, de Van Nelle fabriek in Rotterdam, de Koloniën van Weldadigheid en de Neder-Germaanse Limes.