Opdrachtcontract

Je bent opdrachtnemer wanneer je als zelfstandige betaalde werkzaamheden verricht. Als jij de opdracht geeft en je betaalt een honorarium, ben je de opdrachtgever.

Checklist

In het contract leg je samen de gemaakte afspraken schriftelijk vast, eventueel met verwijzing naar algemene voorwaarden. Mondelinge afspraken zijn geldig, maar lastig te bewijzen. Een geaccepteerde offerte is ook een opdrachtovereenkomst.

 1. Wie zijn de verschillende partijen bij de opdracht?
  Is je opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? Is de contactpersoon en/of de ondertekenaar van de opdracht bevoegd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen? Na te gaan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Over de kredietwaardigheid: weet je hoe groot het risico van geen of te late betaling is?
 2. Inhoud: waar gaat het over?
  Welke diensten of producten worden verwacht? Wat moet het resultaat zijn? Alleen dan kun je samen vaststellen wanneer de opdracht klaar is. Tip: vraag een buitenstaander wat volgens hem de inhoud van de opdracht is.
 3. Honorarium en betaling
  Wat is je honorarium, is dat in- of exclusief btw, onkosten zoals eventuele materiaalkosten en reiskosten? Wanneer wordt welk bedrag betaald? Voordeel van betalen in termijnen is dat je je werk kunt opschorten als er niet betaald wordt. 
 4. Planning
  Als je de opdracht als proces kunt zien, zorg dan dat tijdstippen van aanvang, voltooiing, fasering en deadlines duidelijk zijn.
 5. Omgaan met geschillen
  Denk aan een bepaling met de intentie van partijen om alle geschillen in onderling overleg op te lossen, of met behulp van bijvoorbeeld een professionele conflictbemiddelaar. Zo maak je het mogelijk dat je bij een conflict het contact bewaart en dat het conflict het contact niet gaat overheersen.

Wanneer is een opdrachtcontract eigenlijk een arbeidscontract?

Werk je met (korte) arbeidscontracten, of laat je je verlonen, dan ben je in juridische en fiscale zin een werknemer, géén opdrachtnemer.

Ook als er ‘opdracht’ op het contract staat, kan er in juridische zin toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgevers ‘benutten’ de opdracht soms om goedkoper uit te zijn, omdat bij een opdrachtcontract geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen worden.

Gebruik je (sinds 1 mei 2016) modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd, dan weet de opdrachtgever zeker dat er geen sprake is van loondienst en hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn opgesteld om de aspecten van de loonbelasting en sociale verzekeringen te regelen. Let goed op of alle punten uit bovenstaande checklist daar in voorkomen. Zo niet, zorg dan voor een aanvullende overeenkomst.

Verschillen opdrachtnemer en werknemer

De opdrachtnemer:

 • krijgt bruto uitbetaald en zorgt zelf voor betaling van belasting,
 • bepaalt zelf hoe hij zijn werkt uitvoert,
 • behoudt zelf het auteursrecht op het werk tenzij anders afgesproken,
 • heeft geen recht op werknemersverzekeringen als WW en WIA of doorbetaling van loon bij ziekte,
 • heeft geen recht op vakantie of vakantiegeld en bouwt niet ‘automatisch’ pensioen op,
 • is zelf aansprakelijk bij het veroorzaken van schade aan de opdrachtgever,
 • kan de opdrachtgever meestal niet aansprakelijk stellen bij eigen schade door bijvoorbeeld bedrijfsongevallen.

Direct naar:

Aansprakelijkheid