Kunsteducatie als werkveld

Kennis overdragen kan op verschillende manieren: je kunt trainingen geven, teambegeleider worden, lesgeven op kunstencentra of muziek- of dansscholen, privé-lessen geven of op een school voor de klas staan. Er is ook steeds meer belangstelling voor kunstenaars in community art, of bij kunstprojecten voor bepaalde doelgroepen als ouderen of mensen met een beperking.

 

Binnenschoolse kunsteducatie

Over werken in het primair of voortgezet onderwijs, voor externe partijen en bijscholen voor kunstenaars als Beroepskunstenaar in de Klas.

 

Buitenschoolse kunsteducatie

Over het aanbieden van lessen via centra voor de kunsten, educatieve afdelingen van andere instellingen en het opzetten van een eigen lespraktijk.

 

Beroepsorganisaties

Overzicht van vakbonden, belangenbehartigers en kennisinstituten in de kunsteducatie.

 

Prijzen

In de kunsteducatieve sector bestaan onder andere individuele prijzen en stimuleringsprijzen.

 

Media kunsteducatie

Overzicht van vakbladen over kunsteducatie in verschillende disciplines.

 

Cultuurbeleid

Over maatregelen van overheden die bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van kunst en cultuur.