Verzekeren

Welke verzekeringen wil je als werknemer, werk- of opdrachtgever, zelfstandige of privépersoon overwegen? Denk aan inkomensverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en verzekeringen tegen bijvoorbeeld schade of kosten.

Inkomensverzekeringen

In Nederland hebben we een aantal algemene sociale voorzieningen die je verzekeren van een basisinkomen. Deze worden betaald uit het belastinggeld. Denk aan de bijstand en AOW. Je hoeft hiervoor geen premie af te dragen en je kunt hier onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen. Daarnaast zijn er (of kun je) aanvullende maatregelen nemen.

Voor werknemers
Als werknemer draag je premies af voor werknemersverzekeringen. Deze verzekeren je, onder bepaalde voorwaarden, van inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en bij werkeloosheid. Werknemers zijn hier verplicht voor verzekerd en je werkgever regelt dit.

Daarnaast bouwen werknemers bij de meeste werkgevers ook een pensioen op. Hiervoor wordt maandelijks premie afgedragen door werknemer en werkgever. Dit is een aanvulling op de AOW. Let op: de werkgever is hiertoe niet verplicht. Je kunt zelf een aanvullende pensioenregeling treffen.

Voor zelfstandigen
Een zelfstandige betaalt geen premie voor de werknemersverzekeringen en heeft daarom geen recht op een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Als zelfstandige ben je dus niet verplicht of automatisch verzekerd tegen het inkomstenverlies dat ontstaat als je (langdurig) ziek/arbeidsongeschikt wordt. Je kunt het risico verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar er zijn ook andere opties en combinaties mogelijk. Zoals deelname aan een solidair fonds (bijvoorbeeld een broodfonds), een vrijwillige verzekering bij het UWV, sparen of een deeltijdbaan in loondienst.

Geen werk of opdrachten zal je op moeten vangen met spaargeld. Hier kun je je niet voor verzekeren. Het is een ondernemersrisico. Daarnaast hebben zelfstandigen, net als werknemers, recht op AOW als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Als je deze wilt aanvullen tref je hiervoor zelf een pensioenregeling.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Verzekeren tegen claims van derden, of het veroorzaken van schade, is aan te raden. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. Algemene en specifiek voor een eigen bedrijf.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
  Een AVP is niet verplicht, maar wel erg handig. De premie is laag, maar als je schade hebt veroorzaakt kan het om grote bedragen gaan. Sommige werkgevers of scholen stellen een AVP daarom verplicht.
 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
  Een WA-verzekering is er voor autobezitters en is een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden bij het gebruik van de auto.

Voor zelfstandigen bestaan specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen voor het bedrijf:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en opzichtdekking
  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan anderen die jij, of je werknemers, vrijwilligers of stagiairs veroorzaken tijdens het werk. Een persoonlijke AVP is niet geldig in werksituaties. Als je spullen van een ander in gebruik, geleend, gehuurd, in behandeling of bewerking neemt wordt dit ook wel opzicht genoemd. Opzicht is in principe uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Je kunt een extra opzichtdekking overwegen.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Hiermee verzeker je de financiële schade die een opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor jij aansprakelijk bent. Denk aan een proces dat stil komt te liggen.

Direct naar:

Aansprakelijkheid

Overige verzekeringen

Daarnaast zijn er speciale verzekeringen voor de kunst- en cultuursector. Heb je bijvoorbeeld een kostbaar instrument, onderzoek dan of je een instrumentenverzekering nodig hebt. Hetzelfde geldt voor dure apparatuur. Andere voorbeelden zijn productieverzekeringen voor films, evenementenverzekeringen voor festivals en transportverzekeringen voor kunstwerken. Denk ook aan letselschade verzekeringen en rechtsbijstand. Beroepsverenigingen en vakbonden bieden wel vaker verzekeringen aan bij een lidmaatschap, kortingen op verzekeringen of kunnen adviseren.

Direct naar:

Beroepsorganisaties

Hoe sluit ik een verzekering af?

Kijk goed welke risico’s een verzekering dekt en kijk bij vergelijkingen niet alleen naar kosten. Geldt de verzekering bijvoorbeeld alleen binnenshuis of ook buitenshuis, alleen in Nederland of wereldwijd, alleen voor eigendommen of ook voor gehuurde spullen? Je onderzoekt dit door een offerte en de polisvoorwaarden op te vragen voor de verzekering die je overweegt. Je kunt dit direct bij een verzekeringsmaatschappij doen of via een tussenpersoon zoals een beroepsvereniging of verzekeringsadviseur (of ‘assurantie’ tussenpersoon/adviseur). Deze tussenpersonen of bureaus verlenen vaak ook de klantenservice op het moment dat er iets gebeurt.

Vraag je ook af als wie, of in welke hoedanigheid, je een verzekering af moet sluiten. Veel mensen in de kunst- en cultuursector hebben er drie: privépersoon, werknemer en zelfstandige. Koop je bijvoorbeeld dure spullen ‘op de zaak’ dan verzeker je die ook vanuit je bedrijf, en niet privé.