Kunst en cultuur in cijfers

Kunst en cultuur hebben impact en dat zien we terug in onderzoeken en cijfers die over de verschillende werkvelden verschijnen. Verzamel data waarmee je jouw verhaal kunt onderbouwen.

Waarvoor gebruik je data?

Cijfers over de kunst- en cultuursector geven inzicht in de omvang van een beroepsgroep of vakgebied. Dat zegt iets over het belang ervan. Je kunt dit ook per vakgebied bekijken: Hoeveel optredens vinden er bijvoorbeeld plaats per jaar, hoeveel architecten zijn er of hoeveel bezoekers trekken musea?

Let bij het gebruik van statistische gegevens goed op de context. Kijk ook naar de schaal: heb je het over impact op het niveau van een buurt, stad, regio, nationaal of internationaal? Vanuit het Nederlandse perspectief is het relevant om te weten dat er ca. 410.000 mensen in de cultuur- en mediasector werken, en dat het aandeel van de werkgelegenheid ca. 4,3% is.

Je kunt onderzoeken gebruiken om de impact van jouw eigen werk of vakgebied te verduidelijken. Plaats cijfers in perspectief, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken met een gemiddelde en onderbouw op die manier jouw eigen verhaal.

Data en de actualiteit

Bij het vergelijken van data is het ook belangrijk om de ontwikkelingen in die periode in een breed perspectief te plaatsen. Sinds de coronapandemie zien we bijvoorbeeld in de podiumkunsten, bij musea en bioscopen een flinke daling van bezoekersaantallen. De financiële regelingen die bedoeld zijn om werkgelegenheid te behouden tijdens de lockdowns en beperkende maatregelen, hebben niet kunnen voorkomen dat de inkomsten en werkgelegenheid gedaald zijn.

Er zijn ook succesvolle initiatieven geweest om publiek online te bereiken. In de meeste gevallen woog dit nog niet op tegen het verlies aan inkomsten van fysieke bezoeken. De cijfers over 2020 en 2021, en waarschijnlijk ook 2022, kun je niet zonder die context vergelijken met die van de jaren ervoor. Tegelijkertijd kwam er in deze periode meer aandacht voor duurzaamheid en klimaatproblematiek. Dit zorgt er juist voor dat de architectenbranche het werk ziet toenemen.

Waar vind je statistische gegevens?

In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting staan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve en thematische analyses over de Nederlandse culturele sector. Je kunt hier ook goed terecht voor cijfers over de verschillende werkvelden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel cijfers over het aantal medewerkers, zelfstandigen en instellingen in de verschillende beroepsgroepen, waaronder de branche ‘cultuur en sport’. Ook het CBS en gemeentes presenteren statistische gegevens.

Via belangenbehartigers
Om de belangen van de sector en de eigen leden goed te kunnen ondersteunen doen belangenbehartigers vaak ook zelf onderzoek. Bijvoorbeeld door de eigen leden of achterban te ondervragen op bepaalde thema's. Deze informatie wordt meestal ook openbaar gepresenteerd. Er zijn verschillende landelijke beroepsorganisaties die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan belangenbehartiging van de eigen beroepsgroep en arts advocacy in het algemeen. Jij kunt ook weer van deze cijfers profiteren om je eigen verhaal te onderbouwen.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Er zijn in Nederland in 2020 ongeveer 15.000 beeldend kunstenaars actief. (Cultuurmonitor, 2021)

In 2017 hadden we 440 galeries voor hedendaagse kunst in Nederland. Waarvan 82% met een vaste expositieruimte. (Nederlandse Galerie Associatie)

In 2017 kregen musea meer dan 34 miljoen bezoekers, waarvan 8,9 miljoen aan beeldende kunst musea. Presentatie-instellingen zijn goed voor 0,4 miljoen bezoeken en galeries krijgen jaarlijks tussen de 1,4 en 1,5 miljoen bezoekers. (Cultuur in beeld 2017)

Bron: Cultuurmonitor - Beeldende kunst
Bron: Nederlandse Galerie Associatie - sectoronderzoek galeries
Bron: Cultuur in beeld 2017