Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten), die bedoeld is om een bedrijf uit te voeren onder een gemeenschappelijke naam. Investeringen, verzekeringen en btw-afdracht worden gezamenlijk geregeld.

Wie zijn erbij betrokken?

Bij een vof berust de hoogste zeggenschap bij de vennoten. Een vof kan werknemers in dienst hebben en/of opdrachtnemers, vrijwilligers en stagiaires hebben die voor de vof werken.

Wie beschikt over het kapitaal en is aansprakelijk?

Afspraken over onder andere bevoegdheden, kapitaalinbreng en winstverdeling kunnen vastgelegd worden bij de notaris. Daarnaast is de vof net als de maatschap een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat je als vennoot uiteindelijk met je privé-vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf. Maar de privéschuldeisers van de ene vennoot kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de vof en ook niet op het privévermogen van de overige vennoten. Dat is anders dan bij de maatschap.

Direct naar:

Maatschap

Voorbeelden van een vof

Een vof wordt in de kunst- en cultuursector soms gebruikt door (decor)ontwerpers, die onder gemeenschappelijke naam naar buiten willen treden, samen reclame maken, samen bedrijfsruimte huren of kopen en samen afspreken hoe de winst wordt verdeeld.