Vaardigheden

Kennis, houding én vaardigheden zijn bepalend voor een succesvolle carrière: als zelfstandige of als werknemer. Vaardigheden als samenwerken, innoveren en presenteren worden steeds belangrijker in een veranderend werkveld. Voor alle vaardigheden geldt dat je er door ervaring beter in wordt. Ondernemerschap en zelfreflectie lopen als rode draden door alle vaardigheden heen. 

 

Netwerken

Hoe ziet jouw netwerk er uit? Hoe kun je effectief netwerken?

 

Onderhandelen

Hoe pak je het aan en hoe zorg je voor succes?

 

Leidinggeven

In deze sector werk je vaak samen: bij projecten of structureel, met andere zelfstandigen of met werknemers. Hoe kun je dit goed sturen?

 

Presenteren

Welke presentatievormen zijn het meest geschikt om jezelf, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, of je project goed over het voetlicht te brengen?

 

Intervisie

Praten met vakgenoten over hoe zij met bepaalde dingen omgaan helpt je bij je ontwikkeling in je werk.

 

Samenwerken

Lever vanuit je eigen expertise een actieve bijdrage aan het proces en het eindresultaat.

 

Zelfreflectie

Een succesvolle carrière begint bij zelfkennis en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten.

 

Conflicthantering

Hoe ga je om met verschillende vormen van conflicten?