Participatiewet

De Participatiewet is gericht op het vinden van werk voor iedereen. Als je niet door werk of een uitkering in de noodzakelijke kosten van je bestaan kunt voorzien, krijg je ondersteuning bij het vinden van werk. Zolang dat niet lukt, kan je een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Hulp van de gemeente

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Onder de Participatiewet valt onder andere het werken met een arbeidsbeperking, de bijstand en wajong.

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid.

Algemene bijstand

Je hebt recht op een algemene bijstandsuitkering als je voldoet aan de voorwaarden:

  • je woont rechtmatig in Nederland;
  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt niet genoeg inkomen of vermogen om in je levensonderhoud te voorzien;
  • je kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.

Er gelden ook een aantal verplichtingen als je eenmaal een bijstandsuitkering ontvangt.

Aanvragen
Een bijstandsuitkering aanvragen doe je via de sociale dienst van je gemeente. Let op: eigen vermogen én het inkomen en vermogen van je partner kan een bijstandsuitkering in de weg staan. Neem contact op met je gemeente om te kijken wat ze voor je kunnen betekenen.

Een bedrijf starten met een bijstandsuitkering

Je kunt onder bepaalde voorwaarden vanuit de bijstand starten als ondernemer. Afhankelijk van de regels in je gemeente kun je je met behoud van een bijstandsuitkering richten op de start van een bedrijf. Sommige gemeentes bieden hiervoor een speciaal programma aan. Dit programma volg je in de zogenaamde 'voorbereidingsperiode'.

Uiteindelijk beoordeelt de gemeente je ondernemersplan. Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoe je aan de overige voorwaarden, dan kun je ondersteuning krijgen vanuit het Bbz. De gemeente beslist over de hoogte en duur van de uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet.

Bijstand aan zelfstandigen

Als je als zelfstandige tijdelijk in de financiële problemen komt, kun je mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Direct naar:

Bbz