Faq hoe beperk ik mijn ondernemersrisico?

Werk je als zelfstandige, dan is de winst die je maakt voor jou, net als het verlies en tal van risico’s. Wat zijn jouw risico’s en hoe kun je deze beperken?

De grootste risico’s

  • Je opdrachtgevers zijn ontevreden; ze komen daarom niet met vervolgopdrachten en/of ze stellen je aansprakelijk voor schade.
  • Je opdrachtgevers betalen niet, te laat, of minder dan overeengekomen.
  • Je hebt te weinig opdrachtgevers en daarmee te weinig omzet; je kunt je rekeningen niet betalen.
  • Je hebt onenigheid met mensen waarmee je samenwerkt, waardoor bovenstaande risico’s realiteit worden.
  • Je kunt je opdracht door ziekte niet afronden, ook niet door iemand anders in te schakelen: Je krijgt niet/minder betaald, wordt aansprakelijk gesteld voor schade, je kunt geen acquisitie plegen.
  • De instrumenten en materialen waarmee je werkt raken beschadigd of verdwijnen (bijvoorbeeld je computer, camera, instrument, gereedschap).

Direct naar:

Aansprakelijkheid

Risico’s beperken

Je kunt jezelf/je bedrijf niet volledig indekken tegen onzekerheden. Als werknemer ben je beter beschermd, de werkgever loopt dan de risico’s, en niet jij. Naast je bedrijf in loondienst werken is een manier om een enige zekerheid in te bouwen. Je kunt ondernemersrisico’s op verschillende manieren beperken: 

Zorg extra goed voor jezelf
Een goede gezondheid is essentieel om goed te kunnen functioneren. Doe je bijvoorbeeld graag 'gevaarlijke' sporten, wees je dan wel bewust van de consequenties die blessures voor je carrière of onderneming kunnen hebben. 

Goede contacten onderhouden
Wat weet je van je opdrachtgever. Is hij financieel draagkrachtig; kan hij je betalen? Is hij betrouwbaar; gaat hij je betalen? Communiceert hij helder, ook als hij op- en aanmerkingen heeft; wil hij je betalen? Dit kun je nooit van tevoren met zekerheid vaststellen. Je kunt wel je netwerk raadplegen; een reputatie zien te achterhalen; checken of hij geen praatjes verkoopt. 

Contracten en algemene voorwaarden opstellen
Je kunt een aantal zaken op papier vastleggen. Bijvoorbeeld betalingstermijnen, rentevergoeding bij te late betaling, voorschotbetalingen. Je kunt aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden, bijvoorbeeld tot het bedrag van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of het bedrag waarvoor je de opdracht hebt aangenomen. Als de opdracht zich ervoor leent, kun je in het contract afspreken dat jullie periodiek overleggen over de voortgang van de opdracht. 

Een rechtspersoon kiezen als ondernemingsvorm
Als je een rechtspersoon opricht (een stichting, bv of nv), kunnen zakelijke schulden alleen verhaald worden op het vermogen van de rechtspersoon en niet op privébezittingen. Als je daar dure dingen, zoals een huis of een muziekinstrument in hebt ondergebracht, kunnen schuldeisers zich daarop dus wél verhalen. Een andere mogelijkheid is samenwerken in een vof. Een vof is geen rechtspersoon maar je kan wel afspraken maken over de mate waarin je elkaar steunt bij langdurige ziekte en vakantie. 

Bedrijfsverzekeringen afsluiten
Verzekeringen die je privé hebt afgesloten gelden meestal niet voor je zakelijke activiteiten of goederen. Daar zijn aparte bedrijfsverzekeringen voor: denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (eventueel met opzichtdekking en/of een extra beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering of een inboedelverzekering voor je zaak. Soms bieden beroepsverenigingen of vakbonden interessante verzekeringen aan of ze kunnen je adviseren.