Stages en werkervaring

Alle studenten doen tijdens hun studie werkervaring op: dat kan via stages, onderzoeken of andere projecten binnen en buiten de school. Voor sommige deeltijdopleidingen is een baan in het werkveld een vereiste. Mede op basis van wat je geleerd hebt van deze ervaringen begin je je carrière. Wees je daar van bewust: pak alle kansen op werkervaring zo professioneel mogelijk aan. Al vanaf het begin van je studie bouw je je netwerk op.

De juiste stage

Door het lopen van stage doe je belangrijke werkervaring op. Vaak is het een springplank naar betaald werk. De meeste bacheloropleidingen kennen een verplichte stage. De stagecoördinator van de opleiding kan meer vertellen over de eisen die de opleiding aan een stage stelt. Bedenk wat voor jou belangrijk is: bijvoorbeeld werkervaring opdoen, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, het opbouwen van een netwerk of ervaring in het buitenland opdoen.

De meeste opleidingen hebben goede contacten met het werkveld. De stagecoördinator kan je wellicht helpen bij het zoeken of contact leggen met een mogelijke stagegever. Voor de ene opleiding geldt dat er goede contacten zijn met stagegevers en dat het aanbod via de opleiding binnenkomt. Bij andere opleiding kan het juist een bewuste keuze zijn om studenten zelf een plek te laten zoeken. Vraag ook bekenden, docenten en stagiaires die je voorgingen. Zorg dat je een recente cv klaar hebt liggen en schrijf een goede brief.

Direct naar:

Solliciteren

 

Planning en organisatie

Maak een planning inclusief voorbereiding en nazorg. Welke perioden zijn mogelijk voor de stagegever en de opleiding? Hoe lang is een stage die voldoende vruchten afwerpt? Als je naar het buitenland wilt: check of je vergunningen nodig hebt, en zo ja: hoe lang het aanvragen duurt. Breng in kaart wat je minimaal nodig hebt om je plan te doen slagen; verblijfsvergunning; huisvesting; verzekeringen.

Stagevergoeding en stagecontract

Een stagebedrijf is niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen. Het is wel gebruikelijk. Ook hier geldt dat de stagecoördinator van de opleiding meer kan vertellen over de bedragen die in jouw werkveld gebruikelijk zijn. Vraag ook medestudenten wat zij hebben afgesproken. Hoe meer vergelijkingsmateriaal je hebt, hoe sterker je in de onderhandelingen staat. Maak een begroting voor je inkomsten en uitgaven. Valt je stagebedrijf onder een bepaalde cao, en staat er in die cao iets over stagevergoedingen, dan moet de stagegever zich daar ook aan houden.

In het stagecontract worden rechten en plichten van de drie betrokken partijen helder omschreven. Vergelijk een stagecontract eens met een arbeidscontract. Sommige stagegevers bieden je namelijk een arbeidscontract aan.