Aansprakelijkheid

Als er iets misgaat dat ernstige gevolgen heeft, dan komt de vraag wie er verantwoordelijk is, en wie aansprakelijk. Denk aan materiële schade, ongevallen of beroepsziekten. Kun je jouw aansprakelijkheid beperken? En als je iets overkomt: waar kun je jouw schade verhalen? Als de aansprakelijkheid goed geregeld is, dan is de kans dat de schade voor het slachtoffer snel vergoed kan worden zonder dat (het bedrijf van) de veroorzaker failliet gaat, het grootst.

Verschil aansprakelijkheid werknemers en zelfstandigen

Wie de schade veroorzaakt heeft is niet altijd degene die ook voor de schade opdraait. Wie wettelijk aansprakelijk is, moet de financiële gevolgen dragen. Voor werknemers, vrijwilligers en stagiaires geldt dat de werkgever aansprakelijk is, tenzij er sprake is van opzet of roekeloos gedrag. Zelfstandigen zijn zelf aansprakelijk voor schade, ook als dit bijvoorbeeld op de werkvloer van een opdrachtgever gebeurt.

Aansprakelijkheid beperken voor werkgevers en zelfstandigen

Vanzelfsprekend kun je schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid nooit verzekeren of uitsluiten met algemene voorwaarden. De simpelste tip: werk altijd verantwoord.

Onderneem vanuit een rechtspersoon
Werk je vanuit een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bv, dan ben je niet persoonlijk financieel aansprakelijk. Werk je bijvoorbeeld vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap, dan is er geen scheiding tussen het vermogen van je bedrijf en je persoonlijke bezittingen. Als je aansprakelijk gesteld wordt voor schade en je bent daarvoor niet (voldoende) verzekerd, dan draai je daar persoonlijk voor op als je niet genoeg geld op je bedrijfsrekening hebt staan.

Sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af
Rechtspersoon of niet: elke werkgever/zelfstandige kan een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zo’n verzekering dekt schade aan anderen die jij, of je werknemers, vrijwilligers of stagiairs veroorzaken tijdens het werk. Een persoonlijke AVP-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) is niet geldig in werksituaties.

Overweeg een opzichtdekking en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als je spullen van een ander in gebruik, geleend, gehuurd, in behandeling of bewerking neemt wordt dit ook wel opzicht genoemd. Opzicht is in principe uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Je kunt dan een opzichtdekking toevoegen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je de financiële schade die een opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor jij aansprakelijk bent. Stel je bent architect en door een foute berekening komt de bouw stil te liggen. Dan beschermt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering je tegen de gevolgen hiervan.

Algemene voorwaarden
Je kunt aansprakelijkheid ook met algemene voorwaarden beperken of uitsluiten. Neem daarin op dat jij of je bedrijf niet, of beperkt aansprakelijk bent voor schade die wordt veroorzaakt in het kader van werkzaamheden. Bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag (je honorarium bijvoorbeeld). Of tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.