Werk in opdracht

Ben je niet in loondienst, dan werk je in opdracht. Deze manier van werken kun je op verschillende manieren organiseren. De belastingdienst beoordeeld vervolgens of je 'zelfstandig ondernemer' bent of een 'resultaatgenieter' en dit is van invloed op hoe je inkomen wordt belast. Op BeroepKunstenaar.nl gebruiken we het begrip 'freelancer' om beide te dekken en 'zelfstandig ondernemer' wanneer je aan de ondernemerscriteria van de belastingdienst voldoet.

Criteria voor ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt op basis van een aantal criteria of je een zelfstandig ondernemer bent.

 • Doelstelling: winst maken
  Je wilt winst maken door in (eigen) opdracht te werken, eventueel via de artiestenregeling, dus niet door werk uit loondienst. De Belastingdienst weet dat veel starters de eerste tijd nauwelijks winst maken. Doe je er té lang over om winst te maken, dan word je niet meer als ondernemer gezien.
 • Je hebt minimaal drie opdrachtgevers
  De verhouding tussen de opdrachten is daarbij van belang. Als 70% van je inkomsten van één opdrachtgever komt, loop je het gevaar dat de Belastingdienst  je niet meer als zelfstandig ondernemer aanmerkt.
 • Je loopt ondernemersrisico
  Enerzijds moet er een risico bestaan dat je geen opdrachten meer krijgt. Anderzijds moet je risico lopen dat je je geld niet krijgt, het debiteurenrisico. 

Voldoe je aan deze criteria dan ben je ondernemer en kun je gebruik maken van belastingvoordelen zoals kostenaftrek, investeringsaftrek en de Mkb-winstvrijstelling. Wil je ook gebruik maken van de startersaftrek (max. 3 jaar) en zelfstandigenaftrek, dan moet je ook aan het urencriterium voldoen:

 • Urencriterium
  Je moet minstens 1225 uur per jaar en 50% van je werktijd voor je onderneming werken. Houdt hier rekening mee als je naast je bedrijf in loondienst werkt. Als je het hele jaar meer dan twee dagen per week in loondienst werkt, is het lastig om als zelfstandig ondernemer aangemerkt te worden.

De Belastingdienst kijkt ook naar het volgende criterium maar dat mag niet doorslaggevend zijn.

 • Jezelf kenbaar maken als ondernemer
  Je moet aantonen dat je je diensten aanbiedt of acquisitie doet. Dat doe je door reclame te maken; bijvoorbeeld met een website, advertenties, drukwerk (visitekaartjes, brochures etc.) en door te netwerken.

Inkomsten uit freelance werk

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria, dan ziet de Belastingdienst je als 'resultaatgenieter'. Dit kun je makkelijk combineren met werk in loondienst, omdat er geen ureneisen gesteld worden. Je kunt per opdracht bepalen hoe je je freelance inkomsten uit laat betalen: via het winstsysteem of het loonbelastingsysteem.

Het loonbelastingsysteem / Opting-in
Je komt met je opdrachtgever overeen dat hij de loonheffingen voor je afdraagt, de zogenaamde 'opting-in-regeling'. Bij deze regeling hoef je geen administratie bij te houden, inkomsten worden belast als inkomsten uit dienstbetrekking. Je kunt de kosten die je hebt gemaakt niet aftrekken; wel kan de opdrachtgever bepaalde onkosten onbelast vergoeden (bijvoorbeeld maaltijden). Na afloop van het kalenderjaar krijg je een jaaropgaaf van de opdrachtgever. Je bent niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als WW, ZW en WIA.

Het winstsysteem
Je stuurt facturen voor je werkzaamheden, houdt een administratie bij, en je kunt de meeste kosten aftrekken. Je kunt geen gebruik maken van belastingvoordelen voor zelfstandig ondernemers. Je inkomsten worden belast als 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Je moet na afloop van het kalenderjaar inkomstenbelasting betalen.

Modelovereenkomst vervangt VAR

Als je werkzaamheden doet voor een opdrachtgever bij wie je niet in vaste dienst bent, kon deze tot 1 mei 2016 naar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vragen. Een VAR gaf duidelijkheid over de fiscale status van je arbeidsrelatie. Vanaf 1 mei 2016 kunnen jij en je opdrachtgever gebruik maken van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Lees verder op de pagina 'modelovereenkomst'.