Financiering

Om in je levensonderhoud te voorzien en voor het uitvoeren van een nieuw project heb je middelen nodig. Wanneer de eigen inkomsten niet kostendekkend zijn of je niet genoeg achter de hand hebt om je project zelf (voor) te financieren, denk dan na over alternatieven. Zoals het aanvragen van subsidie en het benaderen van sponsors of het inzetten van crowdfunding, ruilen of lenen. De combinatie van verschillende financieringsvormen noem je de financieringsmix.

 

Verdienmodellen

In een verdienmodel breng je in kaart hoe je onderneming geld gaat verdienen.

 

Subsidie

Welke subsidies zijn er? Hoe ziet een goede aanvraag eruit en hoe verloopt de toekenning?

 

Fondsen

Een selectie van subsidiegevers en fondsen van het rijk, de provincies, gemeenten en particulieren.

 

Sponsoring

Hoe sluit je een sponsordeal waar beide partijen blij mee zijn? Wat heb je nodig aan geld of andere middelen en wat heb jij te bieden?

 

Crowdfunding

Publieksfinanciering die geld en betrokkenheid oplevert. Hoe zet je een goede campagne op?

 

Ruilen

Als aanvulling op andere financieringsvormen kun je diensten of producten aanbieden in ruil voor iets dat jij nodig hebt.

 

Leningen

Over verschillende soorten leningen waaronder speciale cultuurleningen voor creatieve ondernemers, durfkapitaal, de bankfinanciering en deelneming.

 

Ondernemersprijzen

Naast de bekende vakprijzen zijn er ook prijzen voor ondernemende studenten en startende ondernemers.