De modelovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 hebben opdrachtnemer en de opdrachtgever een gedeelde verantwoordelijkheid bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie. Het doel is om schijnzelfstandigheid terug te dringen. Deze wet betekende het einde van de VAR en de introductie van modelovereenkomsten.

Werken met een modelovereenkomst

De Belastingdienst wil dat er per sector modelovereenkomsten komen waardoor onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter gecontroleerd kan worden. Werk je met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, dan is duidelijk dat de werkzaamheden als opdracht beschouwd worden en niet als werk in loondienst. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Voor elke opdracht kun je gebruik maken zo'n modelovereenkomst, het is niet wettelijk verplicht. Ook zonder mag je in principe facturen sturen als de opdrachtgever daar geen bezwaar tegen heeft.

Let op:

  • Een modelovereenkomst heeft alleen zin als je geen ‘normale’ dienstbetrekking hebt en je je niet laat verlonen.
  • Je feitelijke werksituatie moet uiteraard wel overeenkomen met wat er in de modelovereenkomst staat, anders geldt het niet.
  • Een getekende modelovereenkomst betekent niet dat de Belastingdienst je automatisch als zelfstandig ondernemer erkent. Het zegt dus iets over de opdracht, niet over je onderneming of je recht op ondernemersaftrek.
  • Met een getekende overeenkomst kun je een factuur sturen, btw kun je alleen in rekening brengen als je ook een btw-nummer hebt.

Direct naar:

Opdrachtcontract

Goedgekeurde modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft al verschillende door hen goedgekeurde modelovereenkomsten op de site gepubliceerd. Er zijn algemene modelovereenkomsten opgesteld, modelovereenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen en individuele modelovereenkomsten.

In de links onderaan de pagina vind je modelovereenkomsten die gemaakt zijn voor de kunst- en cultuursector, bijvoorbeeld voor artiesten, gezelschappen, architecten en docenten. De meeste overeenkomsten zijn in 2016 opgesteld en hadden een looptijd van vijf jaar. Er is een verlenging nodig om geldig te zijn. De opsteller van de modelovereenkomst kan dit aanvragen. Verlopen overeenkomsten worden na een tijdje van de website van de Belastingdienst verwijderd.

Geen handhaving tot 2025

Sinds de start van de wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De handhaving van de wet is daarom opgeschort. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Er wordt gewerkt aan vervanging van deze wet. In de toekomst kan een opdrachtgever met behulp van een webmodule een opdrachtgeversverklaring aanvragen die vooraf zekerheid biedt van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Direct naar:

Oude situatie: VAR