Kunst en cultuur in cijfers

Kunst en cultuur hebben impact en dat zien we terug in onderzoeken en cijfers die over de verschillende werkvelden verschijnen. Verzamel data waarmee je jouw verhaal kunt onderbouwen.

Waarvoor gebruik je data?

Cijfers over de kunst- en cultuursector geven inzicht in de omvang van een beroepsgroep of vakgebied. Dat zegt iets over het belang ervan. Je kunt dit ook per vakgebied bekijken: Hoeveel optredens vinden er bijvoorbeeld plaats per jaar, hoeveel architecten zijn er of hoeveel bezoekers trekken musea?

Let bij het gebruik van statistische gegevens goed op de context. Kijk ook naar de schaal: heb je het over impact op het niveau van een buurt, stad, regio, nationaal of internationaal? Vanuit het Nederlandse perspectief is het relevant om te weten dat er ca. 410.000 mensen in de cultuur- en mediasector werken, en dat het aandeel van de werkgelegenheid ca. 4,3% is.

Je kunt onderzoeken gebruiken om de impact van jouw eigen werk of vakgebied te verduidelijken. Plaats cijfers in perspectief, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken met een gemiddelde en onderbouw op die manier jouw eigen verhaal.

Data en de actualiteit

Bij het vergelijken van data is het ook belangrijk om de ontwikkelingen in die periode in een breed perspectief te plaatsen. Zo heeft bijvoorbeeld de coronapandemie grote gevolgen gehad voor de hele kunst en cultuursector. In 2020 en 2021 zie je een sterke daling van het aantal bezoekers. Ook de inkomsten en werkgelegenheid liepen terug, ondanks de financiële regelingen om de lockdowns en beperkende maatregelen te compenseren.

Er zijn ook succesvolle initiatieven geweest om publiek online te bereiken. In de meeste gevallen woog dit nog niet op tegen het verlies aan inkomsten van fysieke bezoeken. De cijfers over 2020 en 2021, en waarschijnlijk ook 2022, kun je niet zonder die context vergelijken met die van de jaren ervoor.

Waar vind je statistische gegevens?

In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting staan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve en thematische analyses over de Nederlandse culturele sector. Je kunt hier ook goed terecht voor cijfers over de verschillende werkvelden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel cijfers over het aantal medewerkers, zelfstandigen en instellingen in de verschillende beroepsgroepen, waaronder de branche ‘cultuur en sport’. Ook het CBS en gemeentes presenteren statistische gegevens.

Via belangenbehartigers
Om de belangen van de sector en de eigen leden goed te kunnen ondersteunen doen belangenbehartigers vaak ook zelf onderzoek. Bijvoorbeeld door de eigen leden of achterban te ondervragen op bepaalde thema's. Deze informatie wordt meestal ook openbaar gepresenteerd. Er zijn verschillende landelijke beroepsorganisaties die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan belangenbehartiging van de eigen beroepsgroep en arts advocacy in het algemeen. Jij kunt ook weer van deze cijfers profiteren om je eigen verhaal te onderbouwen.

Direct naar:

Belangenbehartigers

In totaal werden er in 2023 32 miljoen bezoeken gebracht aan Nederlandse bioscopen en filmtheaters. Het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking steeg van 0,8 in 2021 naar 1,8 in 2023. Ten opzichte van de pre-coronajaren (het gemiddelde van 2017 t/m 2019) lag het bezoek nog wel 14% lager. De omzet uit de kaartverkoop van bioscoopbezoeken bedroeg in 2023 338 miljoen euro (FDN, 2024)

De Nederlandse film deed het goed in 2023. Ondanks dat er weer meer buitenlandse films zijn uitgebracht, trokken films van eigen bodem relatief veel publiek, goed voor een marktaandeel van 14%. (FDN, 2024)

Bron: FDN
Bron: Stichting Filmonderzoek
Bron: Cultuurmonitor - audiovisueel