Kunst en cultuur in cijfers

Kunst en cultuur heeft impact en dat zien we terug in onderzoeken en cijfers die over de verschillende werkvelden verschijnen. Verzamel data waarmee je jouw verhaal kunt onderbouwen.

Waarvoor gebruik je data?

Cijfers over de kunst- en cultuursector geven inzicht in de omvang van een beroepsgroep of vakgebied. Dat zegt iets over het belang ervan. Je kunt dit ook per vakgebied bekijken: Hoeveel optredens vinden er bijvoorbeeld plaats per jaar, hoeveel architecten zijn er of hoeveel bezoekers trekken musea?

Let bij het gebruik van statistische gegevens goed op de context. Kijk ook naar de schaal: heb je het over impact op het niveau van een buurt, stad, regio, nationaal of internationaal? Vanuit het Nederlandse perspectief is het relevant om te weten dat er ca. 410.000 mensen in de cultuur- en mediasector werken, en dat het aandeel van de werkgelegenheid ca. 4,3% is.

Je kunt onderzoeken gebruiken om de impact van jouw eigen werk of vakgebied te verduidelijken. Plaats cijfers in perspectief, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken met een gemiddelde en onderbouw op die manier jouw eigen verhaal.

Waar vind je statistische gegevens?

In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting staan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve en thematische analyses over de Nederlandse culturele sector. Je kunt hier ook goed terecht voor cijfers over de verschillende werkvelden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel cijfers over het aantal medewerkers, zelfstandigen en instellingen in de verschillende beroepsgroepen, waaronder de branche ‘cultuur en sport’. Ook het CBS en gemeentes presenteren statistische gegevens.

Via belangenbehartigers
Om de belangen van de sector en de eigen leden goed te kunnen ondersteunen doen belangenbehartigers vaak ook zelf onderzoek. Bijvoorbeeld door de eigen leden of achterban te ondervragen op bepaalde thema's. Deze informatie wordt meestal ook openbaar gepresenteerd. Er zijn verschillende landelijke beroepsorganisaties die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan belangenbehartiging van de eigen beroepsgroep en arts advocacy in het algemeen. Jij kunt ook weer van deze cijfers profiteren om je eigen verhaal te onderbouwen.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Populaire muziek trekt de meeste bezoekers in de podiumkunsten (21%), samen met klassieke muziek (21%), daarna volgt cabaret (16%). Toneel trekt 9% en andere categorieën zijn amateuroptredens (10%), dans (4%), opera (4%), musical (8%) en overig (waaronder literatuur, 8%). (VSCD, over het jaar 2018)

Volgens het CBS vonden er in 2019 in totaal 54.116 voorstellingen plaats in de podiumkunsten. Daarvan waren 11.278 theatervoorstellingen, 19.878 muziekvoorstellingen, 2.482 dansvoorstellingen, 6.414 muziektheatervoorstellingen, 8.584 cabaret- en kleinkunstvoorstellingen en 5.479 overige voorstellingen. (CBS, 2020)

In 2019 organiseerden de poppodia 18.093 activiteiten. 66% waren muziekactiviteiten zoals live concerten en clubavonden. In totaal werden 28.862 optredens gegeven. Het merendeel van de artiesten kwam van Nederlandse bodem. In 2019 bezochten bijna 5,5 miljoen mensen de poppodia. 88% van het publiek bezocht een muziekprogramma. Ruim 84% van de bezoekers betaalde entree. (VNPF, 2020)

Poppodia hadden in 2019 in totaal 8.596 medewerkers en 43% van deze medewerkers werd betaald. Dit betrof het personeel in loondienst (19%), payrollers en uitzendkrachten (10%) en freelancers (13%). 54% was vrijwilliger en 4% was stagiair. Vrijwilligers werken gemiddeld minder uur per week dan betaald personeel. 74% van alle werkuren (FTE) werd betaald. (VNPF, 2020)

Bron: VSCD
Bron: CBS
Bron: VNPF - Poppodia en -festivals in cijfers 2019
Bron: Cultuurmonitor - Muziek (in ontwikkeling)

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de VSCD, VNPF en een eigen enquête. Festivals zijn niet opgenomen in de CBS-data.