Kunst en cultuur in cijfers

Kunst en cultuur hebben impact en dat zien we terug in onderzoeken en cijfers die over de verschillende werkvelden verschijnen. Verzamel data waarmee je jouw verhaal kunt onderbouwen.

Waarvoor gebruik je data?

Cijfers over de kunst- en cultuursector geven inzicht in de omvang van een beroepsgroep of vakgebied. Dat zegt iets over het belang ervan. Je kunt dit ook per vakgebied bekijken: Hoeveel optredens vinden er bijvoorbeeld plaats per jaar, hoeveel architecten zijn er of hoeveel bezoekers trekken musea?

Let bij het gebruik van statistische gegevens goed op de context. Kijk ook naar de schaal: heb je het over impact op het niveau van een buurt, stad, regio, nationaal of internationaal? Vanuit het Nederlandse perspectief is het relevant om te weten dat er ca. 410.000 mensen in de cultuur- en mediasector werken, en dat het aandeel van de werkgelegenheid ca. 4,3% is.

Je kunt onderzoeken gebruiken om de impact van jouw eigen werk of vakgebied te verduidelijken. Plaats cijfers in perspectief, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken met een gemiddelde en onderbouw op die manier jouw eigen verhaal.

Waar vind je statistische gegevens?

In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting staan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve en thematische analyses over de Nederlandse culturele sector. Je kunt hier ook goed terecht voor cijfers over de verschillende werkvelden. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel cijfers over het aantal medewerkers, zelfstandigen en instellingen in de verschillende beroepsgroepen, waaronder de branche ‘cultuur en sport’. Ook het CBS en gemeentes presenteren statistische gegevens.

Via belangenbehartigers
Om de belangen van de sector en de eigen leden goed te kunnen ondersteunen doen belangenbehartigers vaak ook zelf onderzoek. Bijvoorbeeld door de eigen leden of achterban te ondervragen op bepaalde thema's. Deze informatie wordt meestal ook openbaar gepresenteerd. Er zijn verschillende landelijke beroepsorganisaties die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan belangenbehartiging van de eigen beroepsgroep en arts advocacy in het algemeen. Jij kunt ook weer van deze cijfers profiteren om je eigen verhaal te onderbouwen.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Er zijn in Nederland 435 musea aangesloten bij de Museumvereniging. Het totaal aantal museumbezoeken in 2018 was ruim 33 miljoen. Grofweg een derde van deze bezoeken vindt plaats door buitenlandse toeristen.

61% van de Nederlandse musea heeft geschiedenis als onderwerp. 23% van de musea richt zich op kunst. Kunstmusea trekken wel net iets meer bezoekers dan musea over geschiedenis en ze behalen de hoogste omzet.

In 2018 kregen de musea totaal 491 miljoen euro aan subsidie en genereerden zij zelf 508 miljoen aan eigen inkomsten.

De stijging van het aantal Museumkaarthouders zet door en er zijn nu bijna 1,4 miljoen Museumkaarthouders, die in 2018 maarliefst 8,9 miljoen bezoeken brachten aan de deelnemende musea.

Nederland telt in 2021 totaal 61.809 rijksmonumenten, waarvan de meeste in Noord-Holland (14.014) en Zuid-Holland (8.987).

Bij de archeologische depots waren in 2019 in totaal zo'n 31.000 bodemvondsten te zien.

Bron: Museumcijfers 2019, Museumvereniging
Bron: Erfgoedmonitor