Fondsen

De Nederlandse kunst- en cultuurwereld kent diverse subsidiegevers en fondsen van het rijk, de provincies, gemeenten en particulieren. De verschillen tussen deze honderden instellingen zijn groot.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad. Er zijn meerjarige en incidentele subsidies voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars.

Blockbusterfonds

Blockbusterfonds
Steunt culturele projecten met een bij voorkeur multidisciplinair karakter die in Nederland plaatsvinden en een groot (inter)nationaal bereik hebben.

Fonds21

Fonds21
Fonds21 steunt onder andere projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur en nieuwe media. Ook festivals, publicaties, mediaproducties en educatieprojecten komen in aanmerking. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Het fonds ondersteunt beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, wetenschap en buurtcultuur. Er zijn CultuurFondsen op Naam voor onder meer jonge beeldende kunstenaars, amateuronderzoekers en moleneigenaars. Ook zijn er stipendia, waaronder het TheaterTekstTalent, waarvoor personen een aanvraag kunnen doen. Voor afgestudeerden aan de universiteit of hbo en artistiek en wetenschappelijk toptalent zijn er Cultuurfondsbeurzen voor vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland of de aanschaf van een muziekinstrument.

VSB Fonds

VSB Fonds
Het VSB Fonds steunt ieder jaar vele honderden initiatieven op een breed maatschappelijk gebied. Het fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst en cultuureducatie.

CoBO
Het Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo-fonds) draagt financieel bij aan co-producties van een Nederlandse landelijke publieke omroep en een co-producent. De co-producent kan zijn: een onafhankelijke filmproducent, instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten, de Vlaamse Radio en Televisie omroep, of een Duitse publieke omroep.

Creative Europe Desk NL/MEDIA
Geeft informatie en advies over Europese fondsen en voorzieningen voor de audiovisuele sector, in het bijzonder het MEDIA Programma van de Europese Unie.

Eurimages
Eurimages geeft onafhankelijke filmmakers financiële steun om speelfilms, animatiefilms en documentaires te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze je helpen om een partner te  vinden voor een co-productie.

Filmfonds
Het Filmfonds verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films. Daarnaast ondersteunen zij filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Lira Fonds is een stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Projecten op het terrein van de letteren, podiumkunsten en audio- en audiovisuele producties (films in beperkte mate), komen voor subsidie in aanmerking.

Norma Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

NPO-fonds
Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online. De NPO reserveert hiervoor per jaar 16 miljoen euro. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. De nieuwe regeling Upstream: Music x Design is bedoeld voor projecten waarin popmusici samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek (2019-2021).

VandenEnde Foundation
Wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde kunstenaars, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. Het fonds verstrekt subsidies of donaties aan de secties; theater, muziek, audiovisuele media en beeldende kunst.